Facebook-grupp för alla säkerhetsintresserade

Häromdagen knåpade jag på en lista över nyckelpersoner inom den svenska IT-säkerhetsbranschen. Efter ett kort tag insåg jag att det vore enklare om jag utgick från listan över medlemmar i den största IT-säkerhetsgruppen på Facebook. Döm om min förvåning när jag upptäckte att det inte fanns någon sådan!

Att det inte fanns någon grupp för alla i den svenska IT-säkerhetsbranschen (och allmänt IT-säkerhetsintresserade) kändes givetvis oacceptabelt. Jag kontaktade därför Jonas Lejon som driver den svenska nyhetssidan Kryptera.se. Han instämde.

Idag startar vi därför Säkerhetsbubblan – en klassisk Facebook-bubbla för diskussion och rådgivning inom IT-säkerhet. Tanken är att de som är erfarna ska kunna sig av “best practise” för hur de gör system och användare säkra. De som inte är lika insatta ska också kunna rådfråga dem som redan har gjort misstagen nybörjarna bör undvika.

Gruppen är öppen för alla – från branschfolk och studenter till allmänt intresserade personer. I gruppen kan vi hjälpa alla att hålla sig à jour med händelserna i vår lilla IT-säkerhetsvärld. Det är trots allt vår lilla IT-säkerhetsvärld som måste fungera för att resten av världen också ska göra det.

Gå med i Säkerhetsbubblan

Facebook som plattformsval

Vi vet att många hade föredragit en annan plattform än Facebook. Problemet är att vi aldrig hade kunnat samla lika många personer i andra kanaler såsom Slack, Telegram eller IRC. Vi valde Facebook för att de flesta finns där. I och med att gruppens diskussioner per definition är öppna för allas ögon räknar vi inte heller med att Facebooks integritetspolicy hämmar diskussionerna.

Reklam i gruppen

Gruppen får inte användas direktmarknadsföring av produkter eller tjänster. Att däremot förklara hur du och ditt företag kan hjälpa till i ett konkret problemexempel är självfallet tillåtet (och lite av poängen i gruppen). Berätta då gärna mer om hur du hade löst problemet och inte bara att du kan lösa problemet. Detta framgår i gruppbeskrivningen.

Administration

Under uppstartsfasen administreras och modereras gruppen av mig (Karl Emil Nikka) och Jonas Lejon. Om du vill engagera dig i administrationen av gruppen får du gärna kontakta någon av oss.

Gå med i Säkerhetsbubblan

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar