Låg hastighet med VPN i routern

Varför sjunker hastigheten när routerns trafik går via en VPN-tjänst? Den frågan ställdes i Facebook-gruppen Säkerhetsbubblan som alla IT-säkerhetsintresserade personer kan ansöka om medlemskap i (kostnadsfritt). Gå med idag!

Att hastigheten sjunker, och hur mycket den sjunker, beror på två parametrar.  För det första beror det på VPN-serverns anslutningshastighet. Om VPN-servern har kapacitet att hantera till exempel 10 Gb/s måste samtliga abonnenter som ansluter till servern dela på denna kapacitet. Även om tilldelningen kan ske dynamiskt efter behov blir abonnenter med höghastighetsuppkopplingar lidandes (deras topphastighet sjunker). Av denna anledning har många VPN-tjänster flera servrar så att de kan sprida ut sina abonnenter. Det är en god idé att testa flera av deras servrar då en av servrarna kan vara mindre belastad än de andra.

Den andra parametern som påverkar är processorkraften i routern som du kopplar till VPN-tjänsten. Att kryptera trafiken och skicka den genom en Open-VPN-tunnel är inte tungt för våra datorer, men det blir tungt för klena konsumentroutrar. Ju kraftfullare processorn i routern är, desto högre prestanda kan du få ut när du använder routerns Open-VPN-klient.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar