Sveriges IT-säkerhetselit samlas och diskuterar

Under helgen passerade Facebook-gruppen Säkerhetsbubblan (sakerhetsbubblan.se) 3000 medlemmar. Säkerhetsbubblan är en grupp som är öppen för alla som arbetar i IT-säkerhetsbranschen eller har ett genuint intresse för ämnet.

Säkerhetsbubblan startades så sent som november 2017. Gruppen grundades och administreras av Jonas Lejon (som driver bloggen Kryptera.se) och Karl Emil Nikka (som driver bloggen på Nikka Systems). Både Lejon och Nikka driver företag i IT-säkerhetsbranschen, men själva Facebook-gruppen driver de ideellt vid sidan om. De kände att hela Sverige behövde ett gemensamt forum för IT-säkerhetsfrågor.

– Att diskutera cybersäkerhetsfrågor öppet blir mer och mer naturligt. Jag tror det är en generell trend gällande transparens i samhället och bidrar till en ökad cybersäkerhet på nationell nivå, förklarar Jonas Lejon.

Det snabbväxande medlemsantalet och aktiviteten i diskussionerna tyder på att fler kände behovet av en plats för IT-säkerhetsdiskussioner.

– Intresset för Säkerhetsbubblan kommer troligtvis från att vi lyfter IT-säkerhetsfrågorna ur ett svenskt perspektiv. Det perspektivet missas i de internationella grupperna i och med att de inte är bekanta med vår nationella nyhetsrapportering, berättar Karl Emil Nikka.

Sedan starten har Säkerhetsbubblan växt funktionsmässigt. Numera delar medlemmarna med sig av intressanta platsannonser och hittar nya jobb i branschen. Medlemmarna drar också nytta av varandras kunskaper för att exempelvis konfigurera lösningar på säkrare vis. Här är gruppens storlek och medlemmarnas många infallsvinklar till stor nytta.

Säkerhetsbubblan är öppen för alla som kan motivera varför de vill vara med. Journalister är varmt välkomna för att lära sig mer eller för att hitta intressanta artikelidéer. Besök sakerhetsbubblan.se eller sök efter Säkerhetsbubblan på Facebook.

För mer information, kontakta:

Karl Emil Nikka (grundare av Nikka Systems)
+46 735 181 000
ke.nikka@nikkasystems.com (nikka.systems/pgp)

Jonas Lejon (grundare av Triop samt Kryptera.se)
+46 101 889 848
jonas@triop.se (triop.se/kontakt)

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar