Gratis Ikea-presentkort för 800 kr i månaden

Uppdatering 2018-03-05: Bloggen Skadligkod.se fick kontakt med bedragarna. Läs deras chatthistorik.

Jag har vid upprepade tillfällen under kvällen stött på ett Facebook-inlägg om gratis presentkort från Ikea. Det verkar spridas av kapade Facebook-konton och, som vanligt, rör det sig om en bluff. Bluffmakarna verkar dessutom vara desamma som låg bakom SF-bio-bluffen som jag pratade om i ett tidigare videoavsnitt.

I inlägget som sprids på Facebook uppmanas läsarna att söka efter en specifik kampanjkod. Det är ett innovativt tilltagssätt för att locka besökare till bluffsidan. Ifall bluffmakarna hade spridit en länk till bluffsidan hade den fastnat i Facebooks filter, vilket de undgår på detta vis.

Facebook-inlägg som sprider presentkortsbluffen.
Facebook-inlägg som sprider presentkortsbluffen.

En Google-sökning på koden från Facebook-inlägget leder till en webbplats som i sin tur skickar vidare besökaren till en kortlänkssida, vilken i sin tur skickar vidare besökaren till webbsidan på bilden. Där uppmanas besökaren att ange sina personuppgifter och betala runt 20 kr för ett presentkort värt 10 000 kr. Detta trots att presentkortet skulle vara gratis enligt inlägget på Facebook (inlägget som för övrigt även intygade att det inte rörde sig om någon bluff).

Bluffsidan för Ikea-presentkort
Bluffsidan för Ikea-presentkort (lägg märke till den svårlästa texten längst upp).

Likt i exemplet med SF-bio är informationen som döljs längre ned på sidan en helt annan. För 20 kr köper besökaren i själva verket en del i ett lotteri där presentkortet på 10 000 kr lottas ut. Hen registrerar sig också för ett abonnemang som kostar drygt 800 kr i månaden. Den här gången har bluffmakarna varit lite snällare och även antytt om detta längst upp på sidan (liten text).

Domänen avslöjar bluffen

Bluffar som denna är lätta att genomskåda genom att kontrollera vilken domän tävlingen ligger på. Ifall tävlingen inte ligger på företagets egen domän (i detta fall ikea.se eller ikea.com) är det inte företaget ifråga som ligger bakom. Denna tävling låg på en helt annan domän och vi kan således dra slutsatsen att det är en bluff.

Webbplats som inte är ikea.se eller ikea.com.
Kontrollera att domänen tillhör företaget i fråga. En tävling från Ikea ska ligga på ikea.se eller ikea.com.

Tänk på att det gröna hänglåset med texten “Säker” inte säger något om innehållet på webbsidan. Det gröna hänglåset indikerar enbart att informationen du skickar till webbplatsen är krypterad samt att webbplatsen faktiskt är den som står i adressfältet.

Tips! Läs och se filmerna och tidigare avslöjade bluffar:

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar