Begagnade minneskort innehöll förra ägarens bilder

Sälj aldrig begagnade minneskort! Den lärdomen kan vi dra från en studie som gjorts av brittiska University of Hertfordshire. Bleeping Computer rapporterar om hur de brittiska forskarna köpt 100 begagnade minneskort på bland annat Ebay. Trots att de förra ägarna raderat alla bilder, visade det sig att forskarna kunde återställa bilder från två tredjedelar av minneskorten.

Raderade filer finns kvar

En vanlig missuppfattning är att filer försvinner i samband med att de raderas. Faktum är att vem som helst kan återskapa filer från såväl minneskort som hårddiskar fram till dess att de gamla filerna har skrivits över med nya filer. Det räcker alltså inte ens att formatera minneskorten eller hårddiskarna för att få bort spåren av gamla filer.

I samband med att en fil raderas markeras dess plats som ledig, så att operativsystemet får tillstånd att skriva över platsen med nya filer. Innehållet från den gamla filen ligger dock kvar. Detta fenomen nyttjar bland annat återskapningsmjukvaran Rescue Pro när den återställer fotografier som raderats av misstag.

Förhindra återskapning

Spår av gamla filer finns kvar på lagringsmediet fram till dess att de skrivs över. Detta gäller hårddiskar, SSD-diskar, USB-minnen och minneskort. Hårddiskar är förhållandevis lätta att skriva över med hjälp av program som Dban. Flash-baserade minnen (SSD-diskar, USB-minnen och minneskort) går att skriva över på samma sätt. Problemet är att det sliter på sådana minnen. Överskrivningar bör därför inte göras i onödan. Flash-minnen kan också stänga av tillgången till uttjänta delar av lagringsmediet. Det gör att inga nya skrivningar kan göras dit, men det förhindrar inte angripare från att läsa ut data därifrån (det är dock betydligt svårare än att köra Rescue Pro).

Det bästa sättet att förhindra återskapande av filer från hårddiskar, SSD-diskar och USB-minnen är att kryptera dem. Då spelar det ingen roll om någon framtida köpare försöker återskapa filerna. De är ändå krypterade, och utan rätt lösenord är återskapande meningslöst.

Minneskort går tyvärr inte att kryptera på samma vis i och med att våra kameror inte kan dekryptera minneskort. Rekommendationen kring minneskort är därför lika enkel som inledningen på denna artikel: sälj aldrig begagnade minneskort (och behåll minneskorten ifall du säljer en begagnad kamera).

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar