4000 IT-säkerhetsintresserade medlemmar i Säkerhetsbubblan

Säkerhetsbubblan fortsätter växa! Vi är nu över 4000 medlemmar som till råga på allt är synnerligen aktiva. Under den senaste månaden har 90 % av oss visat, publicerat, kommenterat eller på annat sätt interagerat med Säkerhetsbubblainlägg. På samma tid har nästan 200 inlägg publicerats, vilket är en ökning jämfört med föregående månad.

Utvecklingen av medlemsantal i Säkerhetsbubblan
Utvecklingen av medlemsantal i Säkerhetsbubblan

Hittills i år har bubblan växt med nära 2000 medlemmar. Vi godkänner i princip alla ifyllda medlemsansökningar. Drygt 100 medlemsansökningar har hittills i år saknat information och därför blivit avvisade (detta gör vi för att minimera mängden skräppost).

Det är glädjande att se så många givande och intressanta diskussioner. För att upprätthålla den höga nivån vill vi påminna om en gruppregel och komplettera med två nya.

Posta inte nyhetslänkar utan anledning

Säkerhetsbubblan är en bra plats för att sprida nyheter, men vi vill inte att den ska fyllas med enbart nyhetsnotiser. Komplettera därför länkar du delar med information om varför du delar länken, varför du tror att länken intresserar gruppen eller hur du ser på ämnet i fråga.

Nytt! Var tydlig med egenintresse

Ifall du länkar till ditt eget företags webbplats ska din koppling dit framgå tydligt. Renodlad reklam förblir otillåten, men det är självfallet okej att länka till privata bloggar och företags webbplatser för att svara på frågor.

Nytt! Tillämpa 90-dagarsprincipen

Publicera inte nyfunna säkerhetsbrister utan att först meddela företaget det påverkar. Branschpraxis är att ge det drabbade företaget 90 dagar att åtgärda säkerhetsbristen och skademinimera dess konsekvenser innan detaljer om säkerhetsbristen offentliggörs.

Vi vill avslutningsvis påminna om att inga rasistiska eller sexistiska kommentarer hör hemma i gruppen. Det gör inte heller politiska diskussioner utan koppling till IT-, informations- eller cybersäkerhet.

Hoppas att ni får en bra start på hösten!

Vänliga hälsningar
Jonas och Nikka

Läs mer om Säkerhetsbubblan som drivs tillsammans med Kryptera.se för att stärka det svenska intresset för IT-säkerhet.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar