Computer Sweden tipsar om bra IT-säkerhetsutbildning

”Ett grundligt utbildningsprogram för de anställda är ett nödvändigt vapen i kampen för att försvara företaget mot cyberhot. Här är tio punkter som måste inkluderas i varje utbildningsprogram.” Så inleder Computer Swedens reporter Mattias Malmqvist sin artikel 10 saker alla anställda måste lära sig om cyberhot.

Läs 10 saker alla anställda måste lära sig om cyberhot på Computer Sweden.

Vi kan inte annat än hålla med Mattias Malmqvist. Glädjande nog finns allt han listar med i vår Security Awareness-kurs Grundläggande IT-säkerhet (GIS v1). Den består av sju webbaserade lektioner som kan anpassas utifrån de anställdas riskmedvetenhet, hotbild och arbetsverktyg.

Just behovet av riktad utbildning är något som Mattias lyfter fram specifikt i sin artikel. På vår lärplattform Nikka Systems Academy kan vi skräddarsy utbildningen utifrån företagets önskemål. De anställda kan delas upp i grupper med varsin kursplan. Respektive gruppledare kan följa upp vilka lektioner som hans eller hennes gruppmedlemmar har genomfört samt hur de presterade på de tillhörande proven. För större företag finns möjlighet att lägga till företags-/gruppunika kommentarer till allt material. Vi kan också producera företagsunika inslag som bakas in naturligt i kursen.

För att göra webbkursen så givande som möjligt kan kursdeltagarna ställa följdfrågor till varje lektion. Detta är i vår värld av högsta vikt, då svar på kursdeltagarnas egna frågor är avgörande för att de ska förstå helheten. Frågorna besvaras antingen av oss eller av gruppledaren (beroende på frågornas karaktär).

Grundläggande IT-säkerhet-kursen produceras i detta nu med ett fåtal utvalda företag inbjudna i förhandsprogrammet. Vi har plats för ytterligare en handfull företag som vill vara med från start och därmed ha extra möjlighet att påverka innehållet. Kontakta Karl Emil Nikka för mer information.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar