Författaren ger riksdagsledamöterna en IT-säker julklapp

Imorgon skickar Karl Emil Nikka sin senaste bok ”Bli säker” till Sveriges 349 riksdagsledamöter. De får boken som en tidig julklapp för att höja sin medvetenhet om IT-säkerhet och förstå hur viktigt det är att lyfta de allt större IT-säkerhetshoten på den politiska agendan.

– Den ständigt pågående digitaliseringen har gjort att vi idag ställs inför hot och attacker som vi knappt kunnat föreställa oss för några år sedan. Med Bli säker-boken vill jag hjälpa läsarna att känna igen och förhindra farliga attacker, berättar Karl Emil Nikka.

Bli säker-boken förklarar dagens IT-säkerhetsutmaningar utifrån användarnas perspektiv. Boken omfattar allt från säkerhetskopiering och lösenordshantering till säkra webbvanor och identifiering av nätfiske. I BTJ:s (Bibliotekstjänsts) recension av boken sammanfattas innehållet väl: ”Boken är användbar för alla som vill förstå riskerna med internet och samtidigt skapa en trygg miljö för dator och mobil” (Sten Haase, BTJ-häftet 2019/2). Att just Sveriges riksdagsledamöter besitter en sådan förståelse är extra viktigt enligt Karl Emil Nikka.

– Jag brukar skilja på attacker som riktar sig mot den breda allmänheten och attacker som är riktade mot enskilda individer. Den sistnämnda attacktypen är betydligt svårare att förhindra, men den drabbar lyckligtvis färre personer. Våra folkvalda ledamöter ligger dock i riskzonen för riktade attacker och de behöver därför lägga ännu mer fokus på IT-säkerheten än normalanvändarna, förklarar han.

Även om Karl Emil Nikka hoppas att riksdagsledamöterna själva får nytta av bokens råd, är det inte den enda anledningen till att han skickar boken. Han vill även att deras förståelse för vikten av god IT-säkerhet i samhället ska öka.

– IT-säkerhetsfrågorna måste finnas med i alla beslutsprocesser. Om vi ska ha ett fungerande samhälle och låta Sverige utvecklas vidare som kunskapsnation måste vi ta IT-säkerhetsfrågorna på allvar, fortsätter Karl Emil Nikka.

”Bli säker” är den andra boken som riksdagsledamöterna får för att öka sin förståelse för IT-säkerhetsfrågorna. Tidigare i år fick de Åsa Schwarz storsäljande roman ”De 7 nycklarna” som en sommargåva från bland annat Knowit, Atea och Nikka Systems (Karl Emil Nikkas delägda utbildningsföretag).

– Även om Schwarz bok är fiktiv hoppas jag att den gav våra folkvalda ledamöter några tankeställare. Den har förhoppningsvis väckt deras intresse för ämnet så att de nu vill läsa en faktabok om de digitala hoten. Och om de inte hinner det så har jag sammanfattat boken i tio meningar på omslagets invik, tillägger Karl Emil Nikka.

För mer information, kontakta Karl Emil Nikka:
ke.nikka@nikkasystems.com
+46 735 181 000

Nikka Systems är utbildningsföretaget som gör det lätt för dig och dina kollegor att arbeta på ett IT-säkert vis. Genom engagerande utbildningsmaterial instiftar Nikka Systems goda IT-säkerhetsvanor som upprätthålls genom kontinuerlig vidareutbildning. Utbildningarna anpassas utifrån företagets behov och genomförs via nätet när det passar de anställda. Följ Nikka Systems på FacebookTwitterInstagramLinkedin och Youtube för mer information.

Karl Emil Nikka arbetar som föreläsare inom IT-säkerhet och har över tio års erfarenhet från teknikutbildningsbranschen. Hans tidigare böcker, som gavs ut av elektronikkedjan Kjell & Company, har sålt i hundratusentals exemplar i de skandinaviska länderna. Han rapporterar även om IT-säkerhetsnyheter åt webbtidningen Sweclockers och är IT-säkerhetskrönikör i månadsmagasinet Datormagazin.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar