Microsoft tar upp kampen mot fake news

Vi lever i en tid där spridningen av desinformation lätt får fart. Kombinationen av sociala medier och faktumet att vem som helst kan publicera utseendemässigt trovärdiga artiklar ställer enorma krav på oss som läsare att kritiskt granska allt vi läser. Av dagsläget att döma är vi som helhet inte tillräckligt kapabla, eller villiga, att göra det.

Samarbete med Newsguard

Microsoft försöker nu att hjälpa oss genom att varna för webbplatser som är kända för att sprida fake news (d.v.s. lögner). Detta gör de genom att samarbeta med Newsguard. Det är ett företag vars utbildade journalister och redaktörer utvärderar nyhetswebbplatsers trovärdighet.

I den senaste mobilversionen av Microsoft Edge (IOS och Android) kan användaren slå på en funktion som kallas Nyhetsklassificering. Den funktionen visar en sköld i adressfältet som ändrar färg utifrån Newsguards klassificering av webbplatsen.

Newsguard i Microsoft Edge
Genom att slå på Nyhetsklassificering (vänster), visas en grön sköld (mitten) eller en röd sköld (höger) som sammanfattar webbplatsens trovärdighet.

Newsguard klassificerar än så länge enbart amerikanska nyhetskällor, men de påstår sig ha internationella expansionsplaner.

Kontroversiellt samarbete

Newsguards tjänst är i sig ingen nyhet. Funktionen erbjuds sedan tidigare som ett tillägg till Microsoft Edge på datorn. Den finns också som ett tillägg till Google Chrome, Mozilla Firefox och Apple Safari. Det som är den stora nyheten är att Microsoft förespråkar Newsguards tjänst genom att bygga in den i sin webbläsare. Detta är ett kontroversiellt beslut i och med att Microsoft ger Newsguard ett enormt inflytande över hur webbplatsers trovärdighet presenteras.

På sidan Why Should You Trust US? listar Newsguard själva varför vi ska lita på deras omdömen. Newsguard är också noga med att poängtera transparensen i sina klassificeringsbeslut. De bedömer varje webbplats utifrån nio parametrar och presenterar detaljerna bakom varje bedömning.

Det är knappast förvånande att Newsguards tjänst har väldigt varierande omdömen. Konspirationsteoretiker hävdar att tjänsten endast finns för att försvara det etablerade mediaetablissemanget. På motsatt sida står andra kritiker som hävdar att Newsguard inte är tillräckligt hårda i sina bedömningar. Firefox-tilläggets omdöme ligger på 3 av 5 stjärnor, men omdömet bygger på nästintill uteslutande polariserande 1-poängare och 5-poängare.

Polariserande omdömen kring Newsguard-tillägget för Mozilla Firefox
Polariserande omdömen kring Newsguard-tillägget för Mozilla Firefox

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar