Podd #3: Lösningen på lösenordsproblematiken

”Mitt liv blev så mycket enklare”. Så beskriver Tess vad som hände när hon skaffade en lösenordshanterare. I veckans avsnitt av Bli säker-podden pratar hon och Nikka om varför alla privatpersoner och organisationer behöver lösenordshanterare. De debatterar också huruvida det är säkert att låta en molntjänst synkronisera alla lösenord och lyfter kritiken som har riktats mot Nikka Systems rekommenderade lösenordshanterare (Lastpass).

Lösenordshanterare

I veckans avsnitt nämner vi tre molnbaserade och en lokal lösenordshanterare. Dessa är:

Karl Emil Nikkas test av lösenordshanterare presenterades i Datormagazin 2018/6 som finns i Datormagazins shop och även kan läsas via Readly.

Stäng av automatisk ifyllnad

I poddavsnittet rekommenderar Karl Emil Nikka att inaktivera Lastpass funktion för automatisk ifyllnad. Den funktionen kan nämligen, likt webbläsarnas egna autofyllfunktioner, missbrukas av kapare som vill samla information utan tillåtelse.  Med den funktionen inaktiv fyller Lastpass aldrig i användarnamn och lösenord förrän du klickar på Lastpass-symbolen (annars fyller Lastpass i uppgifterna så fort du går in på webbsidan). Det förhindrar den typ av attack som Tess Hamark oroar sig för i avsnittet.

Lastpass inställning för inaktivering av automatisk ifyllnad.
Lastpass inställning för inaktivering av automatisk ifyllnad.

Mer information, tips och tricks kring Lastpass finns i Bli säker-boken. Dessa shownotes finns även hos Bredband2 som podden produceras tillsammans med.

Detta poddavsnitt och tillhörande shownotes är publicerade under CC BY 4.0-licens med undantag för bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar