17.5 Använd webbfiltrering (uppdatering)

Uppdatering av Bli säker 2019 kapitel 17.5 Använd webbfiltrering i datorns webbläsare. Förändring: ingen, endast webbpublicering av befintligt bokmaterial.

När vi besöker en webbsida laddar vi inte bara ned data från den aktuella webbplatsen. Dagens webbsidor kombinerar oftast in data från många andra källor. De kan exempelvis hämta typsnitt från Googles typsnittsservrar eller annonser från en annonsleverantör. När vi besöker exempelvis aftonbladet.se laddar vi ned data från både Aftonbladets egen webbplats och 34 tredjepartswebbplatser. Det må låta mycket, men det är ganska normalt bland moderna nyhetssidor.

Tips! Webbkoll (webbkoll.dataskydd.net) visar hur många olika tredjepartswebbplatser som levererar innehåll till en vald webbsida.

Webbkoll visar hur många tredjepartswebbplatser som levererar innehåll till Aftonbladets startsida.
Webbkoll visar hur många tredjepartswebbplatser som levererar innehåll till Aftonbladets startsida.

Dagens webbsidor är egentligen pussel av material från olika källor, vilket skade­programsspridare kan dra nytta av. Genom att infektera någon av pussel­bitswebbplatserna kan de få in skadeprogram på annars legitima webbsidor. Vanligtvis gör skadeprogramsspridarna detta genom att publicera infekterade annonser. Denna spridningsteknik brukar kallas malwaretising.

För att stoppa bland annat malwaretising och webbaserade kryptokapare (se kapitel 3.4) kan vi använda ett webbläsartillägg vid namn Ublock Origin. Många förknippar detta webbläsartillägg med annonsblockerare, men i grund och botten är det ett filterverktyg. Det använder community-underhållna listor för att blockera anslutningar till skadliga webbplatser. Ublock Origin kan även användas för filtrera bort annonser, men det är inte den funktionen vi är ute efter i detta sammanhang.

Obs! Nikka Systems uppmanar ingen att använda Ublock Origin för att blockera annonser. Utan annonsintäkter äventyras internets öppna struktur.

Ublock Origin bygger på öppen källkod och kan installeras kostnadsfritt i både Google Chrome och Mozilla Firefox från respektive tilläggsbutik. Efter installationen krävs viss konfiguration för att tillägget ska fungera som önskat. I ­skrivande stund rekommenderar vi att gå till fliken Tredjepartsfilter och se till att följande filter är aktiva:

  • Ublock filters
  • Ublock filters – Annoyances
  • Ublock filters – Badware risks
  • Ublock filters – Privacy
  • Ublock filters – Resource abuse
  • Ublock filters – Unbreak
  • Malware Domain List
  • Malware domains
  • Spam404

Med denna konfiguration kompletteras webbläsarens befintliga surfskydd med community-underhållna spärrlistor. Eventuella försök till kryptokapning spärras likaså. Allt sker utan att annonser blockeras. 

Vi konfigurerar Ublock Origin.
Vi konfigurerar Ublock Origin.

Tips! Internetlandskapet är i ständig förändring. Hämta gärna vår senaste rekommenderade Ublock Origin-konfiguration från nikka.systems/ublock.

Obs! Ublock Origin ska inte förväxlas med Ublock som är ett helt annat webbläsartillägg.