Podd #4: Fem tips avslöjar falska Facebook-tävlingar

Veckans podd är helt dedikerad till falska Facebook-tävlingar. Tess och Nikka pratar om varför det är farligt att medverka i sådana tävlingar. De ger också fem avslutande tips på hur du som lyssnare kan undersöka om en Facebook-tävling anordnas av det påstådda företaget eller om det i själva verket är bluffmakare som ligger bakom.

Omtalat i avsnittet

5 tips som avslöjar falska sidor

Här följer poddens fem tips på hur du undersöker om en tävling ligger på det tävlingsanordnande företagets äkta Facebook-sida eller på en falsk bluffsida.

  1. Undersök den historiska aktiviteten på Facebook-sidan. Kontrollera ifall det finns många inlägg sedan tidigare eller ifall det endast ligger några enstaka inlägg på sidan. Nyskapade sidor är en tydlig varningssignal.
  2. Besök det tävlingsanordnande företagets officiella webbplats och se vilken Facebook-sida de länkar till därifrån. Bluffmakare kan länka till den officiella webbplatsen från en falsk Facebook-sida, men de kan omöjligtvis få den officiella webbplatsen att länka till den falska Facebook-sidan.
  3. Kontrollera antalet följare som Facebook-sidan har. Ifall ett företag har flera Facebook-sidor är det troligtvis sidan med flest följare som är den äkta.
  4. Kontrollera vilket omdöme den misstänkta Facebook-sidan har. Läs de eventuella recensionerna då de ofta indikerar om en sida är falsk.
  5. Kontrollera när Facebook-sidan skapades och om den har bytt namn. Genom att klicka på Info och annonser kan du se sidans historik.

Ibland skapar bluffmakare nischade Facebook-sidor i andra företags namn. De kan exempelvis skapa ”Elgiganten Lagerutrensning” för att besökarna inte ska se att det finns en annan Elgigantensida med mycket fler följare. Företag har sällan anledning att sprida ut sin följarskara över flera Facebook-sidor (undantag finns), så tilltag som dessa är en varningssignal i sig. Blufförsök som bygger på denna princip avslöjas alltid av punkt nummer två (den officiella webbplatsens länkar).

Dessa shownotes finns också hos Bredband2 som podden produceras tillsammans med.

Detta poddavsnitt och tillhörande shownotes är publicerade under CC BY 4.0-licens med undantag för bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar