Ger Windows Defender tillräckligt skydd?

I inledningen till förra veckans artikel om klientskydd (antivirus) på Mac OS skrev vi att det inte längre råder någon oenighet kring huruvida Windows-datorer behöver klientskydd. Något det däremot fortfarande råder oenighet kring är om Microsoft förinstallerade klientskydd Windows Defender ger ett tillräckligt bra skydd. Det korta svaret på den frågan är ja, men trots det rekommenderar vi ändå klientskydd från tredje part.

Utvecklingen av Windows Defender

När Microsoft lanserade sitt klientskydd, då under namnet Microsoft Security Essentials, var det rent skräp. På den tiden reflekterade undertecknad (Karl Emil Nikka) till och med över ifall de medvetet hade gjort programmet dåligt för att inte stöta sig med tredjepartsleverantörerna eller riskera EU-regulatoriska åtgärder (på grund av sin monopolliknande ställning).

Idag är situationen en helt annorlunda. Windows Defender är numera ett ytterst kompetent klientskydd som detekterar skadeprogram med samma noggrannhet som de klassledande alternativen. Detta ser vi exempelvis i AV-comparatives studie av hur väl olika klientskydd skyddade under andra halvåret 2018 (ladda ned rapport). AV-test kom fram till samma slutsats i sitt senaste test (visa rapport).

Windows Defender är numera riktigt bra på att detektera skadeprogram.
Windows Defender är numera riktigt bra på att detektera skadeprogram.

Problemet med Windows Defender är att den goda detektionsförmågan sker på bekostnad av prestanda och falsklarm. Se exempelvis den senaste prestandautvärderingen från AV-comparatives (ladda ned rapport). Windows Defender varnar för hot som inte finns och ger en märkbar prestandaförsämring.

Rekommendation

Obs! Nikka Systems säljer inga klientskydd och samarbetar inte med någon klientskyddsleverantör. Vi har således inget ekonomiskt intresse i frågan.

Huvudanledningen till att vi rekommenderar klientskydd från tredje part är att de bästa sådana ger fullgod detektering utan att ta lika mycket systemresurser i anspråk. De arbetar helt enkelt smartare och effektivare. Många av dem har också kompletterande funktioner som Windows Defender saknar, till exempel webbkamerakontroll, säker filradering, skräppostfilter och bankskydd.

Vi rekommenderar också klientskydd från tredje part för att skydda världens Windows-datorer som helhet. Risken att världens maskinpark drabbas av ett explosionsartat skadeprogramsutbrott ökar ifall klientskyddsvalet blir för homogent. Det är därför en fördel ifall världens datorers skyddas med olika lösningar.

Med detta sagt vill vi på intet vis avråda från Windows Defender. Klientskyddet gör sitt jobb och kommer inom kort också att börja köras i en så kallad sandlåda, vilket (teoretiskt) förhindrar att skadeprogram utnyttjar buggar i klientskyddet för att infektera datorn som det körs på. Detta blir Windows Defender först i världen med, men inte ens det är nog för att få oss att rekommendera Windows Defender över några av alternativen.

Ta hjälp av exempelvis AV-comparatives och AV-test för att hitta ett passande klientskydd för dina Windows-datorer (eller besök Bitdefenders webbplats för att läsa mer om Nikka Systems rekommenderade klientskydd).  

Nikka Systems rekommenderar Bitdefenders klientskydd för Windows.
Nikka Systems rekommenderar Bitdefenders klientskydd för Windows.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar