Perfekt täckning med Zyxel Nebula

På den moderna, flexibla arbetsplatsen är bra wifi-täckning avgörande. I veckans avsnitt går vi därför igenom hur du ska tänka när du projekterar och dimensionerar företagets trådlösa nätverk. Som exempel använder vi Zyxel Nebula – en molnbaserad nätverksplattform som är lätt att installera och lätt att underhålla. Lärdomarna från genomgången är självfallet också applicerbara på liknande nätverkslösningar.

Se även det förra och serieinledande avsnittet när vi pratade om vad Zyxel Nebula egentligen är. Serien är inte sponsrad av Zyxel, men Zyxel Norden lånade tillfälligt ut produkterna som vi använder för att demonstrera lösningen.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar