Kanalplanering av wifi-nät

I det fjärde avsnittet av vår genomgång av nätverk för små och medelstora företag är det dags att se närmare på kanalplanering. Avsnittet behandlar valet av kanaler som våra accesspunkter ska använda på 2,4 GHz- respektive 5 GHz-bandet. Zyxel Nebula och andra centralmanagerade accesspunktssystem kan optimera kanalvalen på ren automatik, men som administratör är det ändå bra att känna till de bakomliggande principerna. Det hjälper vid eventuella felsökningsbehov och i komplexa situationer då automatiken inte räcker till.