Podd #26: Doh! Slutsnokat med säker DNS

I det förrförra avsnittet av Bli säker-podden pratade vi om VPN-tunnlar och berörde problemen med det osäkra DNS-systemet – internets motsvarighet till våra kontaktlistor. I veckans avsnitt följer vi upp diskussionen och berättar vad DNS är samt hur teknikbranschen (äntligen) verkar ha kommit överens om en lösning på problemet. DOH, DNS over HTTPS, håller snokande ögon borta och Mozilla Firefox har redan stöd för tekniken.

Testa IP-adresser

DNS är som internets telefonbok. DNS översätter mellan svårihågkomna IP-adresser och lättihågkomna domännamn. Prova att skriva någon av följande IP-adresser i din webbläsares adressfält och se var du hamnar (det är inte alla webbplatser som tar emot anslutningar från en inskriven IP-adress).

  • 216.58.211.14 (google.com)
  • 17.172.224.47 (apple.com)

Slå på säkra DNS-uppslag i Firefox

Mozillas webbläsare Firefox har redan stöd för DOH. För att aktivera DOH klickar du på Inställningar och skrollar ned till knappen vid Nätverksinställningar. I dialogrutan som visas då kan du bocka i Aktivera DNS över HTTPS och välja vilken DNS-server du vill använda. Observera att långt ifrån alla DNS-servrar stöder DOH än så länge. Mozillas föreslagna DNS-server Cloudflare gör det, vilken du därför också kan använda med fördel.

Anslutningsinställningar i Mozilla Firefox
Aktivera DNS för HTTPS i Mozilla Firefox.

Tidskoder i avsnittet 

  • 01.22 Feedback angående Mobilt Bank-ID i förra avsnittet
  • 03.14 Skadeprogram kan manipulera Whatsapp och Telegram
  • 05.10 Kritik mot den populära appen Faceapp
  • 08.34 Huvudämne: Säker DNS med DOH
  • 19.40 Diskussion om behovet av att låsa datorn

Omtalat i avsnittet

Dessa shownotes finns också hos Bredband2 som podden produceras i samarbete med.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens med undantag för bilder där en annan fotograf är angiven.