Ny bluff: Wifi Superboost

Nu har bluffprodukten Wifi Superboost börjat marknadsföras i Sverige. Samma produkt figurerar även under namnen Wifi Ultraboost och Wifi Booster. Produkten är i grund och botten en helt vanlig wifi-repeater som förlänger räckvidden på hemmets wifi-nät. Den marknadsförs dock som något helt annat.

Plockar bort internetleverantörernas spärrar

I en reklamfilm på Facebook påstår bluffmakarna att produkten plockar bort spärrar som internetoperatörerna inför när deras nät belastas tungt. Bluffmakarna påstår att dataingenjörerna Leif Hammarberg och Torsten Kvarnström uppfunnit ett sätt att kringgå sådana begränsningar (namnen Leif och Torsten varierar mellan olika bluffsidor).

Internetleverantörer vill inte att du ska känna till detta billiga trick! Leif Hammarberg och Torsten Kvarnström är två dataingenjörer. /…/ De upptäckte en ful hemlighet: att internetleverantörer avsiktligen gör din anslutning långsammare genom att analysera din internetdataanvändning och strypa hastigheten och bandbredden under högtrafikerade timmar. Alla internetleverantörer gör detta för att lura folk att ta ett dyrare internetpaket.

Falska påståenden ur bluffmakarnas reklamfilm

Påståendet om att internetoperatörer begränsar hastigheten på det viset stämmer självfallet inte. Uppkopplingshastigheten kan sjunka när nätet belastas hårt, framförallt ifall uppkopplingen sker över telefonnätet (DSL) eller kabel-TV-nätet (Docsis), men det beror i så fall på kapacitetsbegränsningar. Sådana problem kan enbart operatören åtgärda. En wifi-repeater som förlänger det lokala nätverkets wifi-signal gör varken till eller från.

Bluffmakarna hävdar att wifi-repeatern åstadkommer dessa högre hastigheter genom att plocka bort en typ av datarapport, vilket bara är rena påhittet (det finns inte ens några sådana rapporter).

Wifi Booster blockerar din datarapport för din internetleverantör. Det gör det omöjligt för internetleverantören att göra din internetanslutning långsammare.

Påhittat struntprat ur bluffmakarnas reklamfilm

Förstärker wifi-signalen

En annan bluffsida slår på stora trumman när det gäller produkten förträfflighet inom wifi-täckning.

Den fungerar genom att ta emot din befintliga wifi-signal, förstärka den och sedan överföra den superförstärkta wifi-signalen genom vad som helst: betongväggar, flera våningar och stålbalkar – utan problem!

Ur bluffmakarnas reklamartikel

Dessa påståenden är rent av fysiskt orimliga. En repeater är bra för att förlänga räckvidden på ett trådlöst nätverk, men den repeterar enbart signalen. Den förstärker inte signalen.

Produkten i fråga är dessutom en ganska dålig wifi-repeater. Den använder den gamla Wifi 4-standarden (tidigare känd som Wireless N) medan vi idag bygger våra nätverk med Wifi 5 eller till och med Wifi 6. Det finns bra sådana wifi-repeatrar på marknaden, men detta är definitivt inte en av dem.

Bluffmakarnas metod

Bluffmakarna använder samma metoder som vi tidigare sett i bland annat TV-antennsbluffen. De förlitar sig på så kallade affiliates som gör själva marknadsföringen åt dem. Webbutiken som säljer produkten gör inte själv några vansinniga utfästelser, vilket gör det svårt att hävda att de har fört kunderna bakom ljuset. Det var trots allt deras affiliatepartners, som får betalt för varje förmedlat köp, som ljög om produktens förträfflighet.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens med undantag för bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar

Transkribering

Jag tror att alla som tittar på den här filmen vet att ni ska leta efter ett hänglås i adressfältet när ni surfar på nätet. Jag har märkt att det råder stor förvirring kring vad hänglåset egentligen innebär. Fråga dig själv: varför ska du leta efter ett sådant här hänglås och vad är det hänglåset indikerar? Så ger jag dig svaret nu. Hänglåset indikerar att anslutningen mellan din webbläsare och webbservern är krypterad och autentiserad. På ren svenska innebär det att informationen som ni överför mellan varandra sker över en säker anslutning som hindrar utomstående angripare från att avlyssna vad det är ni överför. Ingen angripare kan till exempel se lösenord som skickas fram och tillbaka.

Själva autentiseringen gör också att du kan vara säker på att webbsidan som visas i din webbläsare kommer från adressen som står i adressfältet. Utan hänglåset finns det inte något som garanterar det. Besöker du en sida som inte har hänglåset i adressfältet finns det ingenting som garanterar dig att det inte är någon angripare som har bytt ut hela eller delar av webbsidan du besöker.

Det finns till och med en risk för att en angripare har klonat hela den webbsidan som du hade tänkt besöka och publicerat en fejkad version av den, en nätfiske version av webbsidan som avlyssnar ditt lösenord när du överför det. Så du måste alltid leta efter hänglåset i adressfältet. Åtminstone innan du överför någon känslig information, eller vill vara säker på att informationen som du ser faktiskt kommer från den webbsidan som står i adressfältet.

Men det är det enda som det här hänglåset indikerar och garanterar. Hänglåset handlar bara om själva anslutningen till webbsidan. Inte om innehållet. Här ligger den stora missuppfattningen. Jag upplever att många tror att hänglåset också säger någonting om innehållet på webbsidan. Det gör det inte. Sidor som sprider skadlig kod, populärt kallat virus, kan också ha hänglås i adressfältet. Till och med nätfiskesidor kan ha hänglås i adressfältet om de ligger på en annan domän, alltså har en annan adress, än den riktiga webbplatsen.

Det amerikanska säkerhetsföretaget Phishlabs konstaterade att under det sista kvartalet 2018 var det hälften, eller 47 procent, av världens nätfiskesidor som hade ett hänglås i adressfältet.

Så det är väldigt viktigt att tänka på att hänglåset endast indikerar att anslutningen är säker. Det säger ingenting om innehållet på webbsidan som du besöker.