Podd #35: Kärleksbrev och dikter

Den här veckan startar vi en serie i flera delar som handlar om skadeprogram och skydd mot sådana. Tess och Nikka inleder serien med att blicka tillbaka i tiden och prata om de första virusen och maskarna. Nikka berättar bland annat om världens första virus, vilket bara visade en dikt på de infekterade datorerna. Han berättar också om masken och kärleksbrevet som den femte maj 2000 väckte hans IT-säkerhetsintresse.  

Slå på visning av filändelser

Både Windows och Mac OS döljer idag filändelser som standard. Det är beklagligt eftersom filändelser är bra indikatorer på filernas innehåll. Erfarna datoranvändare känner igen ofarliga filändelser. De reagerar ifall något som påstås vara en ofarlig bildfil i själva verket har filändelsen .exe, .msi eller .app (filändelser som hör ihop med körbara program). Att känna igen filändelser kräver viss träning och vi rekommenderar därför att alltid ha visning av filändelser påslaget.

I Windows aktiverar vi visning av filändelser genom att öppna Utforskaren och kryssa i Filnamnstillägg. I Mac OS gör vi samma sak genom att öppna Finder, välja Inställningar från Arkiv-menyn och kryssa i Visa alla filnamnstillägg.  

Utforskaren i Windows 10
Aktivera visning av filändelser.

Omtalat i avsnittet

Tidskoder i avsnittet

  • 00.00 Introduktion
  • 01.48 Feedback angående PGP
  • 03.54 Säkerhetsbrist i Lastpass
  • 08.08 Är mitt barn säkert online?
  • 09.09 Chrome ska testa DOH
  • 13.25 Kärleksbrev och dikter

Dessa shownotes finns också hos Bredband2 som podden produceras i samarbete med.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens med undantag för bilder där en annan fotograf är angiven.