Förbered byte av Unifis Wifi 4-accesspunkter

I slutet av förra veckan meddelade Ubiquiti, tillverkaren av de populära Unifi-accesspunkterna, att de snart slutar underhålla sina Wifi 4-accesspunkter. Den första mars 2020 går följande produkter över till LTS-underhåll (Long Term Support), vilket varar i ett år varefter produkterna klassas som end-of-life.

  • UAP (v1 och v2)
  • UAP-LR (v1 och v2)
  • UAP-Outdoor
  • UAP-Outdoor+

En fullständig lista över de berörda modellerna finns på Ubiquitis webbplats. Notera att samtliga produkter är av den gamla Wifi 4-standarden (tidigare kallad Wireless N) och att enbart restlager av dessa har sålts under de senaste åren.

Under LTS-perioden fortsätter accesspunkterna att fungera som vanligt. De får alla säkerhetsuppdateringar och kan manageras från Unifi-controllern. Efter LTS-perioden försvinner stödet för accesspunktsmodellerna från Unifi-controllern, så att de inte längre kan uppdateras eller manageras. Det är därför en god idé att börja förbereda utbytet i god tid. Samtliga berörda modeller har fått raka ersättare.

Identifiera accesspunkter

Unifi-controllern indikerar tydligt vilka accesspunktsmodeller som är adopterade. Du kan också se på accesspunkternas utseende ifall de är av de berörda modellerna. Wifi 4-accesspunkterna har nämligen gröna lysdiodsringar medan de ersättande Wifi 5-accesspunkterna har blå ringar. Observera att Ubiquiti Unifi UAP-AC (den kvadratiska Wifi 5-accesspunkten) redan har nått end-of-life.

Övriga Wifi 5-accesspunkter i Ubiquiti Unifi-serien är aktiva produkter. Samma sak gäller samtliga Wifi 5- och Wifi 6-accesspunkter i Zyxel Nebula-serien. Denna förändring påverkar därför ingen av Nikka Systems kunder.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar