Podd #57: Länkläckage

På grund av läckta länkar har obehöriga personer fått tillgång till privata Whatsapp-grupper. I veckans poddavsnitt diskuterar Tess och Nikka problemet med länkautentisering, vilket visar sig även vara ett problem i två andra sammanhang. De öppnar också frågelådan och besvarar en drös frågor som är relaterade till SQRL-inloggning.

Omtalat i avsnittet

Dessa shownotes finns också hos Bredband2 som podden produceras tillsammans med.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens med undantag för bilder där en annan fotograf är angiven.