Tänk säkert – poddar och öppna föreläsningar

Sedan 2012 är oktober månad EU:s officiella informationssäkerhetsmånad. Under denna månad arrangerar svenska myndigheter och organisationer IT-säkerhetsstärkande aktiviteter under parollen ”Tänk säkert”. Syftet är att öka medvetenheten kring informations- och cybersäkerhetsfrågor hos såväl småföretag som den breda allmänheten.

Organisationer som medverkar i Tänk säkert-kampanjen.
Organisationer som medverkar i Tänk säkert-kampanjen.

Årets tema är ”Säkra din väg in – Skydda dig mot nätfiske och skadlig kod”, det vill säga ett av våra huvudfokusämnen med Bli säker-projektet. Den här månaden producerar vi därför tre av månadens poddavsnitt tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Polisen och SSF (Svenska stöldskyddsföreningen). Prenumerera på Bli säker-podden för att ta del av dessa kommande avsnitt.

Biblioteksföreläsningar

Med anledning av kampanjen kommer jag (Karl Emil Nikka) också att gästa bibliotek för att anordna Bli säker/Tänk säkert-föreläsningar. Här följer en översikt över inplanerade föreläsningskvällar. Inträde är gratis men antalet platser är begränsade med anledning av Covid-19. Föranmälan kan krävas.

Mer information om Tänk säkert-kampanjen finns på MSB:s webbplats.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar