Podd #99: Censurerad information kan återskapas

Ett vanligt sätt att censurera text är att pixelera den, det vill säga att sänka upplösningen så mycket att texten förvandlas till ett mosaikliknande mönster. Tidigare i december släpptes programmet Depix som kan återställa text som har blivit pixelerad. I veckans poddavsnitt pratar Tess och Nikka om Depix-programmet och andra sätt att återställa information som har censurerats.

Tidskoder i avsnittet

  • 00.00 Inledning
  • 01.16 Driftstörningar
  • 03.08 Myndighets-SMS
  • 11.03 Svenskarna och internet
  • 14.01 Nio år gamla Macar slutar underhållas
  • 18.15 Censurerad information kan återskapas

Omtalat i avsnittet

Dessa shownotes finns också hos Bredband2 som podden produceras tillsammans med.

Detta poddavsnitt och tillhörande shownotes är publicerade under CC BY 4.0-licens med undantag för bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar