Podd #106: Avslöja historie­omskrivning

De flesta artiklar som publiceras på internet kan ändras i efterhand. Det är bra av flera skäl. Redigeringsmöjligheten gör att skribenterna kan komplettera och korrigera sina artiklar. Men tyvärr har denna möjlighet också en baksida: risken för att historieomskrivning. I veckans podd pratar Tess och Nikka om hur du som lyssnare kan avslöja försök till historieomskrivning.

Tidskoder i avsnittet

  • 00.25 Inledning
  • 01.42 Slut för IOS 12
  • 03.21 Bättre Bitwarden
  • 09.27 Mindre lösensummor
  • 10.51 Loopias nätfiske-comeback
  • 13.54 Avslöja historieomskrivning

Omtalat i avsnittet

Dessa shownotes finns också hos Bredband2 som podden produceras tillsammans med.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens med undantag för bilder där en annan fotograf är angiven.