Sverige toppar sökningar om medarbetar­övervakning

Sommaren är kommen och semestrarna har börjat. Samhället lättar upp restriktionerna och framåt hösten kommer vi kanske välkomnas tillbaka till kontoren. Vissa längtar tillbaka till kollegor, gemenskap och ergonomiska kontorsmöbler. Andra önskar att de hade kunnat jobba hemifrån permanent, antingen för att det känns mer produktivt eller för att det ger en möjlighet att ta det lite lugnare.

Arbetsgivarnas mer eller mindre befogade rädsla för att medarbetare slöar bort betald arbetstid har skapat en efterfrågan på appar för medarbetarövervakning. Denna typ av app, som även kallas ”bossware”, övervakar vad företagets datorer används till om dagarna. Det kan innebära allt från spårning av vilka webbplatser som medarbetarna spenderar tid på till ren video- och skärmövervakning.

Surfsharks sökningsstudie

Övervakningsappar av detta slag är lång ifrån någon ny företeelse. Apparna har bara aktualiserats med anledning av flytten från kontoren till hemmen. VPN-tjänsten Surfshark har med hjälp av sökanalysverktyget Ahrefs studerat hur mycket det söks efter de populäraste övervakningsapparna. Deras studie visar att vi i Sverige toppar sökandet sett per capita.

Världsöversikt över sökningar efter övervakningsappar.
Världsöversikt över sökningar efter övervakningsappar. Grafik: Surfshark (CC BY-NC-SA 4.0).

Studien visar inte nödvändigtvis att svenska medarbetare är mest övervakade. Statistiken tar ingen hänsyn till hur stor andel av befolkningen som ens har möjlighet att jobba hemifrån och att det därför, rent generellt, kan finnas större intresse för övervakningsappar. Siffrorna visar inte heller vem som gör sökningarna – om det är arbetsgivare eller integritetsintresserade medarbetare.

Undvik privata ärenden på organisationens datorer

Övervakning kan även ske på nätverksnivå. Den som administrerar organisationens nätverk kan se vilka webbplatser som olika datorer ansluter till. Eftersom en allt större andel av trafiken på internet överförs krypterad väljer många större organisationer att också bryta upp de krypterade anslutningarna. Poängen med en sådan åtgärd är att kunna detektera skadeprogram innan de ens kommer fram till en av organisationens datorer. Åtgärden kan samtidigt vara integritetskränkande eftersom den gör att all data som överförs kan läsas av en utomstående part (gäller även lösenord och annan data som skickas till webbplatser med ett hänglås i adressfältet).

Det är av ovannämnt skäl som Surfshark har ett intresse för frågan. En VPN-tjänst lik deras kan användas för att försöka kringgå trafikinspekterande funktioner. Vi avråder alltid från sådana försök eftersom det skadar organisationens säkerhet. Vi rekommenderar i stället att hålla alla privata ärenden borta från organisationens datorer. Privata ärenden på företagsdatorer äventyrar både den personliga integriteten och organisationens data. Vi avråder för övrigt även från just Surfsharks VPN-tjänst eftersom Surfshark inte är öppna med vilka som driver bolaget (läs mer om detta hos NY Times).

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar