Nyheter hos Bitwarden Send och Tresorit Send

Till och från behöver vi alla kunna skicka och ta emot stora filer. Firefox Send gjorde processen enkel eftersom vem som helst kunde ladda upp en tillfällig fil till Firefox servrar. Som vi rapporterade om i fjol fick Firefox-teamet tyvärr stänga ned tjänsten efter att den hade missbrukats för att sprida skadeprogram. Än så länge har ingen annan tjänst lyckats fylla Firefox Sends skor, men det finns åtminstone två tjänster som når en bit på vägen: Bitwarden Send och Tresorit Send.

Bitwarden Send femdubblar filstorleken

När lösenordshanteraren Bitwarden lanserade sin filskickartjänst hade den två stora nackdelar jämfört med Firefox Send. Det var enbart premiumanvändare som kunde skicka filer via Bitwarden Send och filerna var storleksbegränsade till 100 MB (0,1 GB). Mer information om lanseringen av Bitwarden Send avhandlades i avsnitt 112 av Bli säker-podden.

Nu har Bitwarden minskat den ena nackdelen. De har nämligen femdubblat den tillåtna filstorleken, så att premiumanvändare kan skicka 500 MB (0,5 GB) stora filer. Precis som tidigare är filerna end-to-end-krypterade (enbart avsändaren och mottagaren kan läsa filerna).

I och med detta blir Bitwarden Send betydligt mer användbart. Ännu större tillåtna filer hade självfallet varit välkommet, men 500 MB är åtminstone en mer rimlig storleksgräns år 2021.

Tresorit köps upp av schweiziska posten.

Schweiziska Tresorit driver både en traditionell molnlagringstjänst och en filskickartjänst lik Firefox Send. Via deras filskickartjänst kan vem som helst, utan att ens ha ett konto hos Tresorit, skicka filer som är upp till 5 GB stora.

Precis som med Bitwarden Send och Firefox Send är filerna end-to-end-krypterade så att inte ens Tresorit kan läsa dem. Till skillnad från de två nämnda tjänsterna har Tresorit Send dock inte öppen källkod. För två år sedan meddelande Tresorit att de tänkte öppna källkoden och låta den genomgå tredjepartsgranskning. Inget av detta har tyvärr skett än, och när vi inför denna artikel bad om en uppdatering hade Tresorit inga nyheter att delge.

Den här sommaren fick vi däremot en annan stor nyhet från Tresorit. Schweiziska posten (Swiss Post) har förvärvat en majoritetsdel i Tresorit och är därmed den nya huvudägaren. Tresorit meddelar att detta inte påverkar användarna samt att Tresorit kommer att verka som en självständig enhet inom Swiss Post Group. Tresorits grundare behåller sina chefsroller och förblir minoritetsägare. Mer information om förvärvet och framtiden finns i två blogginlägg från 8:e juli och 26:e juli.

Rekommendationer

Vi har tidigare rekommenderat Bitwarden Send och fortsätter självfallet att göra det. Jag (Karl Emil Nikka) utvärderar för närvarande Tresorit Send som en del av Tresorits övriga tjänster.  

Bitwarden Send-tjänsten är tillgänglig via webbläsaren. Den är även inbyggd i Bitwarden-appen för såväl dator som mobil (mobilversionen är fortfarande begränsad till 100 MB). Bitwarden Premium kostar 10 USD per år för en användare eller 40 USD per år för sex användare. Tjänsten är också tillgänglig i både Teams- och Enterprise-abonnemanget för organisationer.

Tresorit Send är också tillgänglig direkt via webbläsaren. Den maximala filstorleken är 5 GB oavsett om avsändaren har ett Tresorit-abonnemang eller inte. De som betalar för Tresorit Solo eller Tresorit Business får dock fler inställningsmöjligheter för åtkomstbegränsning samt en detaljerad loggöversikt.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar