Podd #174: Behövs VPN-tjänster längre?

I en tid då vart och vartannat Youtube-klipp sponsras av en VPN-tjänst är det dags att ställa sig frågan: behövs ens VPN-tjänster längre? Förr i tiden var det exempelvis viktigt att använda en VPN-tjänst vid anslutning till publika wifi-nät. VPN-tunneln behövdes för att tunnla ut den okrypterade webbtrafiken från det publika wifi-nätet där innehållet annars kunde avlyssnas eller rent av modifieras.

I och med att nästintill all webbtrafik numera är krypterad, mycket tack vare Let’s encrypt-projektet, har säkerhetsriskerna vid användning av publika wifi-nät minskat. Därmed har också behovet av VPN-tjänster sjunkit, men utan en sådan ställs högre krav på användarens riskmedvetenhet och uppmärksamhet. I veckans podd förklarar Peter och Nikka vad det innebär. De förklarar också varför VPN-tjänster fortfarande behövs av integritetsskäl och för att kringgå geografiska begränsningar. Nikka avslöjar slutligen ifall VPN-jättarna NordVPN och Surfshark har slutat med sin vilseledande marknadsföring efter fjolårets avslöjande i Bli säker-podden.

Tillägg

  • I måndags bjöd vi återigen in Nord Securitys/NordVPN:s Sverigerepresentant till podden för att ge Nord Securitys bild av situationen med återkommande vilseledande marknadsföring. Vi har inte fått något svar vid publicering av detta poddavsnitt.
  • Dagen före publicering av detta poddavsnitt (2022-12-01) hade fortfarande inte alla drabbade CDON-kunder blivit kontaktade.

Tidskoder i avsnittet

  • 00.00 Inledning
  • 01.36 Uppföljning kring CDON
  • 03.09 Följdfrågor om passkeys
  • 08.10 Pegasus flyger igen
  • 16.10 Behövs VPN-tjänster längre? (Veckans huvudämne)

Omtalat i avsnittet

Dessa shownotes finns också hos Bredband2 som podden produceras tillsammans med.

Detta poddavsnitt och dess tillhörande artikel är publicerade under CC BY 4.0-licens, med undantag för citat och bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar