Hela Kalla fakta-serien om person­uppgifts­handeln

Uppdatering 2023-04-01: Granskningen av handeln med personuppgifter tilldelades priset Guldspaden i kategorin Etermedia Riks.

Uppdatering 2023-08-23: Mobiloperatören Tres budgetalterantiv Hallon har fastnat en tredje gång. Se Tredje gången gillt för Tres budget­operatör Hallon.

Bluffannonser på sociala medier är ett återkommande problem. Bedragare skapar falska sidor i kända företags namn och publicerar annonser med lockande budskap. Bland budskapen är olika typer av tävlingar och ”give aways” vanligt förkommande.

I och med att det kostar att publicera annonser på sociala medier måste det finnas någon som är villig att betala. För att få svar på varifrån pengarna kommer började jag (Karl Emil Nikka) att klicka på annonserna och registrera mina påhittade alter egon i tävlingarna som annonserna ledde till. Dessa person­uppgifter visade sig sedan säljas, via flera mellanhänder, till telefon­försäljnings­avdelningarna på svenska storföretag.

När jag insåg omfattningen av personuppgifts­handeln kontaktade jag Kalla fakta-redaktionen hos TV4. Där tog Emil Hellerud, vinnare av Stora journalist­priset, över granskningen och fortsatte att kartlägga personuppgifts­handeln. Tillsammans har vi i över 18 månader registrerat oss i tävlingar som vi har länkats till från bluffannonser på bland annat Facebook, Instagram och Tiktok.

Kalla faktas granskning mynnade ut i serie av inslag. Hela serien ligger nu på Kalla faktas webbplats, och här är länkar till alla inslagen samlade.

Storbolag köper personuppgifter kopplade till misstänkta bedrägerier

I första inslaget (sjunde december) visar Emil Hellerud hur personuppgifter från misstänkta bedrägerier har sålts till bland annat C More, Compriser och Allente. C Mores affärschef Jens Håkansta kommenterar incidenten.

Se första inslaget på TV4.se (öppnas i ny flik).

Eljättarnas säljtrick

I andra inslaget (åttonde december) kommenterar Viktoria Fredholm, vägledare på Konsumentverket, våra upptäckter. Energijättarna Fortum, Vattenfall och Göta energi läggs till listan över bolag som har köpt personuppgifter som har samlats in via tävlingar som det länkats till från bluffannonser.

Se andra inslaget på TV4.se (öppnas i ny flik).

Bolagen kan bryta mot GDPR

I tredje inslaget (nionde december) kommenterar Daniel Westman, jurist specialiserad på IT- och medierätt, personuppgifts­handeln ur ett GDPR-perspektiv. Hans bedömning är att omständig­heterna gör att det med högsta sannolikhet inte har samlats in något giltigt samtycke.

Se tredje inslaget på TV4.se (öppnas i ny flik).

Bolagen som fortsatte att köpa trots varningar

I det fjärde avsnittet (13:e december) konstaterar vi att tre bolag har fortsatt att köpa person­uppgifter från de berörda källorna: lågpris­operatören Hallon (Tre), säkerhets­företaget Förebygg och låne­förmedlaren Likvidum. Detta gjorde företagen trots att vi hade informerat dem om varumärkes­intrången och bluffannonserna. I avsnittet får ni också följa med bakom kulisserna och se hur det såg ut när Kalla fakta-redaktionen besökte Nikka Systems lilla studio.

Se fjärde inslaget på TV4.se (öppnas i ny flik).

Flyr ner i tunnelbanan

I det femte och sista avsnittet (15:e december) har Emil försökt att få till en intervju med en av de ansvariga personuppgiftsförmedlarna. Den ansvarige personen ville inte svara på Kalla faktas frågor. I sann Wallraff-anda låtsades Emil då att vara en presumtiv kund med intresse för att köpa person­uppgifter.

Se femte inslaget på TV4.se (öppnas i ny flik).

Mer information i morgondagens poddavsnitt

Mer information om den ljusskygga handeln med personuppgifter kommer i morgondagens avsnitt av Bli säker-podden. Då går vi också igenom vad alla sociala medier-användare bör ha i åtanke med anledning av Kalla faktas avslöjanden.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens, med undantag för citat och bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar