Podd #192: I stället för Chat Control 2.0

Avsnitt 183 av Bli säker-podden fokuserade på säkerhetsproblematiken med EU-kommissionär Ylva Johanssons kontroversiella förslag ”Chat Control 2.0”. I det avsnittet konstaterade Peter och Nikka att förslaget både bygger på tekniska orimligheter och öppnar dörren för massövervakning som utsätter hela världen för nya faror.

Sedan dess har mycket hänt. I Svenska Dagbladets debatt mellan Johansson och Nikka tydliggjordes det att förslaget är skrivet på helt felaktiga tekniska antaganden, såsom att det skulle gå att ”sniffa” innehållet i totalsträckskrypterade konversationer. Svenska ledarredaktioner från hela den politiska höger/vänster-skalan har tagit avstånd från förslaget. Bland de svenska riksdagspartierna har Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tillkännagjort att de inte kan stötta ett förslag som Chat Control 2.0.

I veckans avsnitt av Bli säker-podden följer Nikka och Peter upp med svaret på den viktiga följdfrågan: vad kan göras i stället? I avsnittets huvudämne redogör Nikka för vad som går att göra rent tekniskt för att adressera problematiken utan att ta bort barnens Barnkonventionsstadgade rättigheter eller bryta mot Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Tidskoder i avsnittet

  • 00.00 Inledning
  • 01.21 Vinnare av Guldspaden
  • 02.32 Tor-webbläsare utan Tor
  • 07.49 Operation Cookie Monster
  • 16.58 I stället för Chat Control 2.0 (veckans huvudämne)

Omtalat i avsnittet

Dessa shownotes finns också hos Bredband2 som podden produceras tillsammans med.

Detta poddavsnitt och dess tillhörande artikel är publicerade under CC BY 4.0-licens, med undantag för citat och bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar