Allt om Chat Control 2.0 samlat på ChatControl.se

Idag lanserar vi tema­webbplatsen ChatControl.se – en webbplats om den faktiska innebörden av EU-kommissionens förslag som i folkmun kallas ”Chat Control 2.0”.

Ett av webbplatsens huvudsakliga syften är att, ur ett tekniskt och sakligt perspektiv, svara på frågor kring förslaget. Idag innehåller webbplatsen tre FAQ:er med svar på allmänna frågor, krypterings­relaterade frågor samt frågor som berör vilseledande påståenden. Svaren är skrivna av undertecknad (Karl Emil Nikka) och granskade av Mattias Axell (Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter) och Henrik Alexandersson (5 juli-stiftelsen). Vi är alla tre partipolitiskt oberoende motståndare till förslaget.

Webbplatsen innehåller också nätets troligtvis mest fullständiga och sökbara databas över vad som skrivs och sägs om förslaget i svensk media. Redan vid lansering innehåller databasen nära 200 nyheter, artiklar, poddar och videoklipp. Databasen är åsiktsneutral och fylls på av communityn. Förhoppningen är att databasens artiklar ska hjälpa allmänheten att bilda välgrundade åsikter kring förslaget. Databasen kan även vara till nytta för journalister som vill säkerställa att de har koll på alla perspektiv.

På ChatControl.se finns därtill en aktuell översikt över svenska partiers och svenska ledarsidors ställningstaganden. All text på webbplatsen är publicerad under CC0-licens och fri att återanvända.

Bakgrundsinformation: Chat Control 2.0

I maj 2022 lade EU-kommissionär Ylva Johansson fram förslaget som i folkmun kallas Chat Control 2.0. Förslaget är tänkt att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Målsättningen är lovvärd, men förslaget är framtaget på felaktiga antaganden kring hur meddelande­tjänster fungerar rent tekniskt.

Utöver detta tar förslaget bort medborgarnas grundlags­befästa, människorätts­förankrade och Europakonventions­skyddade rätt till privat kommunikation. Dessa brott mot mänskliga rättigheter erkänns av förslagets författare (sida 13). Förslaget förespråkar dessutom mass­övervakning i en utsträckning som har kritiserats starkt av IT-säkerhets­branschen, däribland av Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cyber­säkerhet vid Stockholms universitet. I en intervju med SVT Nyheter sade han att ”inte ens Östtysklands säkerhetspolis Stasi hade övervakning på den här nivån”.

Förslaget underminerar därtill all möjlighet till säker kommunikation. Detta ökar risken för självcensur och att politiska menings­motståndare, journalister och människorätts­aktivister tystas. Dessa specifika risker lyfts i FN:s människo­rätts­kommissionärs avrådande brev (se A/HRC/51/17). Där lyfts även andra konsekvenser såsom risken för dataläckor och risken för missbruk. Svenska Journalist­förbundet varnar därtill för att förslaget hotar källskyddet (se DN Debatt).

(Text från ChatControl.se, CC0)

Chat Control 2.0 i Bli säker-podden

I Bli säker-podden har vi vid två tillfällen avhandlat Chat Control 2.0-förslaget. Första avsnittet (#183 Chat Control 2.0) handlade om de fem huvudsakliga skälen till att förslaget bör förkastas. Andra avsnittet (#192 I stället för Chat Control 2.0) handlade om vad som går att göra på teknisk väg för att faktiskt skydda barnen. I avsnittet summerade vi några av de fem åtgärdsförslag som jag har rekommenderat politiker att jobba vidare med i stället för Chat Control 2.0. Dessa åtgärder har jag bland annat presenterat för ordförande i EU:s tvärpolitiska grupp för barns rättigheter. Jag har även kontaktat Ylva Johanssons kabinett för att försöka få till ett möte om dessa.

Tips! Lyssna även på debatten mellan mig och Ylva Johansson i Svenska Dagbladets podd Ledarredaktionen.

ChatControl.se-resurser

Följande bildmaterial för ChatControl.se är fritt att använda (CC BY 4.0, ChatControl.se). Samtliga bilder finns även samlade i detta zip-arkiv (PNG-, SVG- och PDF-format). Pressbilder på Nikka Systems och på mig (Karl Emil Nikka) finns i pressarkivet. Jag är som vanligt tillgänglig för media på telefonnummer 0735 181 000.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar