Mullvads sökmotor officiellt lanserad

VPN-tjänsten Mullvad har breddat sin produkt­portfölj. För några månader sedan lanserade de en integritets­värnande webbläsare i samarbete med Tor-projektet. När vi testade den webbläsaren i Bli säker-podden upptäckte vi också betaversionen av en helt ny sökmotor vid namn Mullvad Leta. Den sökmotorn är nu officiellt lanserad och tillgänglig för alla Mullvad-kunder.

Mullvad Leta är en så kallad meta­sökmotor. Det innebär att Mullvad inte har någon egen ”spindel” som indexerar webben. Mullvad köper i stället sökresultaten från en annan sökmotor, i det här fallet Google. Meta­sökmotorerna DuckDuckGo och Startpage fungerar enligt samma princip.

Den stora fördelen med att söka genom Mullvad Leta är att ingen persondata delas med Google och att Mullvad Leta inte sparar någon information om sina användare. På så sätt ger Mullvad Leta användarna det bästa ur båda världar: Googles bransch­ledande sökresultat utan Googles spårning.

Användare söker efter "Nikka Systems" på Mullvad Leta i Firefox.
Mullvad Leta ger Googles sökresultat utan Googles spårning.

Mullvad Leta påminner om Startpage

Mullvad Leta påminner om den tillika Google-sökresultats­baserade sökmotorn Startpage, även om Startpage på senare tid har börjat bland in sökresultat från Bing. Den största skillnaden mellan Mullvad Leta och Startpage ligger i finansieringen. Medan Startpage finansieras av integritets­värnande annonser (annonser som är relaterade till söktermen i stället för till användaren) finansieras Mullvad Leta via VPN-abonnemanget. Det går nämligen enbart att nå Mullvad Leta om trafiken går via betal­tjänsten Mullvad VPN.

Mullvad Leta visar felmeddelandet: You are not connected to Mullvad VPN. Connect to Mullvad VPN and try again.
Mullvad Leta går enbart att komma åt via Mullvad VPN.

Mullvad har också en begränsning på hur många sökningar som en användare får göra per dag. När vi testade beta­versionen av Mullvad Leta i Bli säker-podden låg den gränsen på 50 sökningar. Den gränsen är nu höjd till 100 dagliga sökningar. För användare som söker mycket kan det ändå bli begränsande eftersom även sid­bläddringar räknas som nya sökningar. Startpage har inga sådana begränsningar.

Mullvad Leta-användare ges dock möjlighet att söka utan begränsningar i den sökhistoriks­cache som Mullvad bygger upp. Där kommer, per definition, svaren på de vanligaste sökningarna att ligga. Nackdelen med cache­baserad sökning är att sökresultatet kan vara upp till 30 dagar gammalt.

Funktionen "Only search in cache" är markerad på Mullvad Letas startsida.
Mullvad VPN har inga begränsningar på antalet sökningar i sökhistorikscachen.

Det finns även några andra nämnvärda skillnader mellan Mullvad Leta och Startpage. Mullvad Letas användar­­gränssnitt är enbart tillgängligt på engelska medan Startpage har en svensk översättning. Observera att användar­gränssnittets språk inte påverkar sökresultatet. Startpage erbjuder också så kallat ”rikt sökresultat” där exempelvis videoklipp från Youtube och utdrag från Wikipedia lyfts fram. Mullvad Leta visar uteslutande det rena sökresultatet, på gott och ont.

I sann Mullvad-anda har Mullvad Leta också genomgått tredjeparts­granskning av Assured. Rapporten kan laddas ned från Assureds webbplats.

Mullvad Leta är i dagsläget en nischprodukt

I och med dessa begränsningar är Mullvad Leta i dagsläget en nisch­produkt som få personer lär välja som sin standard­sökmotor. Den är dock ett bra komplement till vår rekommenderade sökmotor Startpage. Startpage lider nämligen av det motsatta VPN-problemet: Startpage fungerar dåligt vid anslutning via VPN. För att förhindra missbruk kräver Startpage ofta att VPN-användare svarar på en irriterande captcha-fråga.

Sökmotorn Startpage ber användaren svara på en captcha-fråga.
Startpage irriterar ofta VPN-anslutande användare med captcha-frågor.

Om du använder Mullvad VPN (en av våra rekommenderade VPN-tjänster) kan du slippa detta irritations­moment genom att använda Startpage när du ansluter direkt till internet och Mullvad Leta när du ansluter via VPN. Då får du alltid Googles goda sökresultat utan att tumma på integriteten.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens, med undantag för citat och bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar