Proton Drive närmar sig användbarhet

I artikeln om Protons nya lösenords­hanterare skrev jag om hur Proton lanserar tjänster enligt Minimum Viable Product-principen. Tjänsterna är inte konkurrensdugliga vid lansering men de blir det i takt me­­­d att de utvecklas. Nu börjar Protons molnlagrings­tjänst närma sig användbarhet, åtminstone för privat­personer som kör Windows.

Förra veckan släppte Proton sin efterlängtade synkroniseringsapp för Windows. Fram till dess var dator­användare tvungna att ladda upp och ned filer manuellt via webb­gränssnittet. Nu kan användare installera Windows-appen och synkronisera sina filer med Proton Drive, precis som om de synkroniserade sina filer med Onedrive, Google Drive eller Icloud Drive.

Proton Drives kryptering

Alla ovannämnda alternativ synkroniserar filerna krypterat, så att ingen angripare kan snoka på filerna medan de överförs. Skillnaden mot Proton Drive ligger i hur filerna krypteras. Med Proton Drive totalsträcks­krypteras (end-to-end-krypteras) alltid filerna, så att inte ens Proton som driver tjänsten har åtkomst till dem.

Apple erbjuder numera totalsträcks­krypterad molnlagring på Icloud Drive (funktionen kallas Avancerat Dataskydd), men funktionen är avstängd som standard. Varken Microsoft eller Google erbjuder totalsträcks­kryptering som ett alternativ. Inte ens filerna som Onedrive-användare lägger i sina ”Personliga valv” är totalsträcks­krypterade (läs mer i Onedrives personliga valv missar målet). Onedrive- och Google Drive-användare som vill skydda sina filer måste använda tredjeparts­appar såsom Cryptomator med begränsad funktionalitet som följd.

Proton Drives versions­hantering

Proton Drive stödjer versions­hantering för alla filtyper. Om en användare råkar skriva över en fil av misstag har användaren således möjlighet att backa tillbaka till en föregående version. Gratisversionen av Proton Drive sparar upp till tio versioner i upp till sju dagar. Betalversionen av Proton Drive sparar upp till 200 versioner i upp till tio år.

Webbversionen av Proton Drive. Alternativet ”Se versionshistorik” är markerat.
Proton Drive versionshanterar alla filer i upp till tio år.

Proton Drives filtyps­oberoende versionshantering är en stor fördel gentemot Icloud Drives dito som enbart versions­hanterar filer från appar som har inbyggt stöd för det (till exempel Apples egna kontors­appar Pages och Numbers). Onedrive och Google Drive erbjuder versions­hantering, men deras versions­hantering fungerar inte när Cryptomator ligger som ett mellanliggande krypteringslager.  

Protons marknadsföring av versionshanterings­funktionen hävdar att den även ger skydd mot utpressnings­trojaner som utpressnings­krypterar filer. Det är sant i teorin men tveksamt i praktiken. Till skillnad från renodlade säkerhetskopierings­verktyg har Proton Drive ingen funktion för att återställa alla filer eller hela mappar till ett tidigare stadium, utan filerna måste återställas var för sig. Detta gör återställning efter en utpressnings­attack extremt omständlig.

Proton Drives smarta synkroniseringsval

Proton Drive kan synkronisera filer på två sätt. För det första kan filerna som ligger i molnet synkroniseras till en dedikerad mapp på alla uppkopplade datorer. Överraskande och glädjande nog stödjer Windows-appen både selektiv synkronisering och ”on-demand-synkronisering”. Det gör att användare både kan välja vilka mappar som de vill synkronisera och ifall de vill ersätta stora filer med platshållar­filer. Platshållar­filerna låter användarna se sina filer direkt i Utforskaren utan att filerna tar någon plats på deras datorers lagringsyta. Det är först när användarna öppnar filerna som de laddas ned från Proton Drive.

För det andra kan användarna synkronisera befintliga mappar från sina datorer till Proton Drive (utan att flytta filerna till den dedikerade Proton Drive-mappen). Denna funktion låter användarna komma åt sina filer via webbgränssnittet oavsett var de befinner sig.

Proton Drives Windows-app visar vilka mappar som ska synkroniseras till molnet.
Proton Drive kan synkronisera datorernas befintliga mappstruktur till molnet.

Proton Drives tillkorta­kommanden

Proton Drive har nu appar för Windows, IOS och Android. Det som fortfarande saknas är appar för Mac OS och Linux. I ett blogginlägg meddelar Proton att de har släppt Mac OS-appen i en tidig betaversion till en begränsad skara användare. Proton meddelar också att de kommer att påbörja utvecklingen av en Linux-app när Mac OS-appen är släpp.

En annan sak som saknas helt är stöd för att dela mappar mellan användare. Proton Drive är således oanvändbart för organisationer (eftersom det inte går att ha gemensamma resurser). Det enda sättet som Proton Drive möjliggör någon typ av delning är via publika delnings­länkar. Sådana länkar ger enbart läs- och nedladdnings­rättigheter (inte skrivrättigheter) via en tillfällig webbvy. Proton Calendar hade samma begränsning vid lansering, men har numera fått stöd för kalender­delning (se ”Proton Calendar blir (nästan) användbar”).

Här följer avslutningsvis en lista över andra nämnvärda tillkorta­kommanden som jag har upptäckt.

  • Mobilappen kan inte ladda upp nytagna foton till Proton Drive per automatik.
  • Mobilappen kan inte visa filer som kommer från kopplade datorers befintliga mapp­strukturer.
  • Webbappen kan enbart söka efter filnamn. Mobilappen saknar sökfunktion.
  • Webbappen kan förhandsvisa utvalda filtyper men det finns ingen funktion för att redigera dokument eller kalkylblad direkt i webbläsaren.
  • Windows-appen har ingen inställning för att undanta specifika filtyper från synkronisering.
  • Proton Drive saknar helt stöd för att skapa delningslänkar till mappar som mottagare kan ladda upp filer till.
  • Proton Drive saknar helt stöd för att använda organisationens egen domän i delade länkar.

Med dessa begränsningar i åtanke är Proton Drive ändå redo att börja användas, åtminstone för privat­personer som kör Windows. För organisationer och privat­personer som behöver mer mogna tjänster framstår fortfarande exempelvis totalsträcks­krypterade Tresorit som ett bättre val. Tresorit har dock inte öppen källkod.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens, med undantag för citat och bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar