Podd #212: Googles integritets­värnande (?) annons­ämnen

Sättet som vi spåras på nätet är ohållbart i längden. Det vet till och med Google. Dagens tredjeparts­kakor som låter annonsföretag bygga annonsprofiler om oss är helt enkelt för integritets­kränkande. Både Firefox och Brave har sedan länge blockerat alla tredjeparts­kakor av detta skäl, och snart kommer även Google att låta Chrome göra det.

Googles ursprungstanke var att fasa ut stödet för tredjeparts­kakor lagom till årsskiftet 2021/2022, men de har skjutit upp utfasningen gång på gång. En av huvudorsakerna till fördröjningen är att Google har saknat en gångbar ersättnings­teknik. Deras första förslag på ersättnings­teknik kallades Floc. Den tekniken sågades från flera håll. Integritets­vurmare bad rent av Google att ”go floc yourself”.

Google lyssnade på kritiken och tog fram en förbättrad ersättare som kallas Topics API. Under årets sommarmånader rullade Google successivt ut stödet för Topics API. Nu ska nästintill alla Chrome-användare ha fått frågan om de vill aktivera tekniken, vilken på svenska kallas ”annonsämnen”.

I veckans podd diskuterar Peter och Nikka Googles nya påhitt. De konstaterar att Topics API/annonsämnen är mycket mer integritets­värnande än tredjeparts­kakor, men Nikka är ändå långt ifrån såld på konceptet.

Kapitel i avsnittet

Visa Topics API-detaljer i Chrome

Chromes inställnings­sidor visar en användarvänlig version av vilka annonsämnen som Chrome har konstaterat att du är intresserad av. Du kan visa och ta bort ämnen genom att öppna Chromes inställningar, klicka på Integritet och säkerhet och välja Annonsintegritet följt av Annonsämnen. Du kan också komma direkt till inställnings­sidan genom att klistra in följande adress i adressfältet.

chrome://settings/adPrivacy/interests

Chrome kan även visa en fullständig översikt över hur dina epokers annonsämnen har valts ut. Denna översikt ligger undangömd och är egentligen tänkt för utvecklare. Om du vill se den skriver du in följande adress i adressfältet.

chrome://topics-internals

Omtalat i avsnittet

Dessa shownotes finns även hos Bredband2 som podden produceras tillsammans med.

Detta poddavsnitt och dess tillhörande artikel är publicerade under CC BY 4.0-licens, med undantag för citat och bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar