Bli säker! (sommar 2018)

Konceptbild på Bli säker-boken
Tillfälligt omslag till den kommande Bli säker-boken

Våra uppkopplade liv ställer helt nya krav på oss användare. Teknikutvecklingen går i en rasande fart och vi måste hela tiden hålla oss uppdaterade för att kunna leva och arbeta på ett IT-säkert vis. ”Bli säker!” är boken som håller dig uppdaterad och förklarar IT-säkerhet med användaren i fokus.

Boken behandlar områdena som den moderna arbetsplatsen kräver förståelse inom för att arbetet ska kunna ske på ett säkert vis. Det innefattar allt från lösenordshantering och säkerhetskopiering till säkra webbvanor och identifiering av nätfiske. Boken visar vilka konkreta faror som finns och hjälper dig att bedöma riskerna. Med hjälp av lärdomarna kan du lägga IT-säkerheten på en nivå som är lämplig för dig och verksamhetens utsatthet. Boken visar också hur du kan förenkla och automatisera moment på ett vis som gör det enklare att göra rätt än att göra fel.

Bli säker-boken vänder sig i första hand till medarbetare på företag i alla storlekar samt entreprenörer som själva driver mindre företag och behöver en säker IT-miljö. Lärdomarna är självfallet lika högaktuella för den som själv vill se om sin IT-miljö i hemmet. Boken är planerad att släppas under våren 2018. Den kommer att användas som kursmaterial i Nikka Systems kurs Grundläggande IT-säkerhet. Vill du ha förhandsinformation får du gärna kontakta Karl Emil Nikka eller registrera dig för Nikka Systems nyhetsbrev.