Böcker

Öppen bok

Nikka Systems producerar böcker och kursmaterial inom tekniska ämnen med utgångspunkt i IT-säkerhetsfrågor.Nikka Systems producerar böcker och kursmaterial inom tekniska ämnen med utgångspunkt i IT-säkerhetsfrågor. Den första boken är planerad att släppas våren 2018 och behandlar grundläggande IT-säkerhet ur ett användarperspektiv.

Kommande böcker