Integritetspolicy

Vilka är vi?

Vi är Nikka Systems Sverige AB (organisationsnummer 559132-8116) och driver webbplatsen nikkasystems.com. Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, kommenterar artiklar på vår webbplats, använder vår lärplattform (Nikka Systems Academy), kontaktar vår kundtjänst och prenumererar på vårt nyhetsbrev. Som personuppgiftsansvarig är det vår uppgift att se till att dina personuppgifter hanteras på ett lagmässigt korrekt och tekniskt säkert sätt.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi värnar om din integritet och samlar därför in så få uppgifter som möjligt. Här följer en sammanställning över uppgifterna som vi samlar in och varför vi gör det.

Besök på webbplatsen som icke-inloggad användare

Vi använder ett integritetsvärnande statistikverktyg (Matomo) för att anonymt undersöka vilka webbsidor som besöks och vilka sökningar som görs. Detta gör vi för att kunna felsöka och förbättra våra tjänster. Statistikverktyget anonymiserar din IP-adress, så att vi inte kan koppla aktiviteten till dig som person. Statistikverktyget sparar även vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, så att vi vet vilka webbläsare som vi bör optimera webbplatsen för. Denna anonymiserade statistikdata lagras utan tidsgräns. Ingen data från besöksloggen delas med tredje part och vi respekterar din webbläsares eventuella ”do not track-inställning”.

Vi loggar även alla besök till webbplatsen i en separat, temporär, teknisk besökslogg. I den lagras din fullständiga IP-adress tillsammans med information om din webbläsare och ditt operativsystem. Vi sparar denna temporära, tekniska besökslogg för att vi ska kunna motverka attacker och hitta felkällor på vår webbplats. Datan i besöksloggen raderas löpande och lagras som längst i tre månader. Informationen kan därtill ligga sparad i säkerhetskopior i upp till tre månader. Den rättsliga grunden till denna insamling är vårt berättigade intresse.

Besök på webbplatsen som inloggad användare

Som inloggad användare på vår webbplats sparar vi samma information som för icke-inloggade besökare samt information kopplad till ditt användarkonto. Dit räknas namn, e-postadress, artikelkommentarer och eventuell aktivitet på lärplattformen (inkl. supportärenden och svar på prov). Vi delar aldrig denna data med någon tredje part. Undantag gäller om du genomför kurser på lärplattformen på uppdrag av din arbetsgivare, skola eller annan organisation. Då kommer din gruppledare (vanligtvis den som bjöd in dig till lärplattformen) att kunna ta del av ditt namn, e-postadress och aktivitet på lärplattformen som är kopplad till de kurser som arbetsgivaren har registrerat dig på. Informationen sparas så länge som du har ett aktivt användarkonto med ditt uttryckliga samtycke som rättslig grund. Användarkonton, inkl. all tillhörande persondata, raderas på begäran samt automatiskt efter 24 månaders inaktivitet.

Kundtjänst- och supportkontakt

Vid mejlkontakt med vår kundtjänst sparar vi ditt namn (om angivet), din e-postadress och eventuella personuppgifter som du själv uppger. Om du kontaktar vår kundtjänst via vårt kontaktformulär och är inloggad sparar vi även ditt användar-ID för att underlätta eventuell felsökning. Denna information används enbart för att handlägga ditt ärende och raderas inom 31 dagar efter avslutat ärende. Informationen kan ligga sparad i säkerhetskopior i upp till tre månader. Detta gör vi med rättslig grund i att kunna fullfölja avtal eller i vårt berättigade intresse (beroende på ärendets karaktär).

Vid supportkontakt via lärplattformens ärendefunktion raderas inga konversationer eftersom dessa är en del av utbildningen. Konversationerna sparas så länge som du har ett aktivt användarkonto med ditt uttryckliga samtycke som rättslig grund. Användarkonton, inkl. all tillhörande persondata, raderas på begäran samt automatiskt efter 24 månaders inaktivitet.

Nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress så länge som du är prenumerant. Vi spårar varken vilka nyhetsbrev du öppnar eller vilka länkar du klickar på. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken som vi inkluderar i samtliga nyhetsbrev, genom att kontakta vår kundtjänst eller genom att stänga av prenumerationen från dina inställningssidor. Då raderar vi all nyhetsbrevsrelaterad data som kan kopplas till dig som person (ditt eventuella användarkonto på vår webbplats påverkas inte av detta). Vi sparar den nyhetsbrevsrelaterade personinformationen med ditt uttryckliga samtycke som rättslig grund.

Dina rättigheter till din data

Om du har ett konto på vår webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter som vi har om dig. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter som vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, redovisningstekniska, legala eller säkerhetsrelaterade skäl. Gå till inställningssidan Exportera persondata för att exportera datan. Gå till inställningssidan Stäng konto för att radera ditt konto. Personuppgifterna ligger sparade i säkerhetskopior i upp till tre månader från datumet då du raderar ditt konto.  

Vår hantering av din data

Vi lagrar dina personuppgifter på servrar inom EU hos en europeisk hostingpartner. Vi förbehåller oss rätten att hantera personuppgifter hos underleverantörer inom EU och länder som EU-kommissionen har beslutat att har adekvat skyddsnivå.

Ändringar

Vi har rätt att göra ändringar och att uppdatera denna integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta i god tid.

Frågor och invändningar

Ifall du har frågor kring vår integritetspolicy eller invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss. Om du anser att vi brister i våra åtaganden ska du anmäla detta till oss och till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad: 2023-03-16