Integritetspolicy

Vilka är vi?

Vi är Nikka Systems Sverige AB (organisationsnummer 559132-8116) och driver webbplatsen nikkasystems.com. Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, kommenterar våra artiklar på vår webbplats, använder vår lärplattform (Academy Online), kontaktar vår kundtjänst och läser vårt nyhetsbrev. Som personuppgiftsansvarig är det vår uppgift att se till att dina personuppgifter hanteras på ett lagmässigt korrekt och tekniskt säkert sätt.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi värnar om din integritet och samlar därför in så få uppgifter som möjligt. Här följer en sammanställning av uppgifterna som vi samlar in och varför vi gör det.

Besök på webbplatsen som icke-inloggad användare

Vi använder ett eget statistikverktyg (Matomo) för att undersöka vilka webbsidor som du besöker. Detta statistikverktyg anonymiserar din IP-adress, så att vi inte kan koppla den till dig som person. Statistikverktyget sparar även vilken webbläsare och vilket operativsystem som du gör ditt besök från så att vi vet vilka webbläsare vi bör optimera webbplatsen för. Denna anonymiserade statistikdata lagras utan tidsgräns. Ingen data från besöksloggen delas med tredje part och vi respekterar din webbläsares eventuella ”do not track-inställning”.

Vi loggar även alla besök till webbplatsen i vår tillfälliga, tekniska besökslogg. I den lagras ditt fullständiga IP-nummer tillsammans med information om webbläsare och operativsystem. Vi sparar denna tillfälliga, tekniska besökslogg för att vi ska kunna motverka attacker och hitta felkällor på vår webbplats. Datan i besöksloggen raderas löpande och lagras som längst i tre månader. Den rättsliga grunden till denna insamling är vårt berättigade intresse.

Besök på webbplatsen som inloggad användare

Som inloggad användare på vår webbplats sparar vi samma information som för icke-inloggade besökare samt information kopplat till ditt användarkonto. Dit räknas namn, e-postadress, artikelkommentarer och eventuell aktivitet på lärplattformen (inkl. svar på prov). Informationen sparas enbart för att kunna identifiera dig på vår webbplats, till exempel i kommentarsfält och på lärplattformen. Vi delar aldrig denna data med någon tredje part. Undantag gäller om du genomför kurser på lärplattformen på uppdrag av din arbetsgivare. Då kommer din gruppledare (vanligtvis den som bjöd in dig till lärplattformen) att kunna ta del av ditt namn, e-postadress och aktivitet på lärplattformen som är kopplad till de kurser som arbetsgivaren registrerat dig på. Informationen sparas så länge du har ett aktivt användarkonto med ditt uttryckliga samtycke som rättslig grund. Konton, inkl. all tillhörande persondata, raderas på begäran samt automatiskt efter 24 månaders inaktivitet.

Till ditt användarkonto kopplas till en profilbild från tredjepartstjänsten Gravatar. Med Gravatar kan du uppdatera din profilbild och ett centralt ställe, så att den används på alla Gravatar-anslutna webbplatser (t.ex. Wordpress, Disqus, Github och Stack Overflow). Din Gravatar-profilbild är kopplad till din e-postadress. Vi hämtar automatiskt den tillhörande profilbilden. Detta gör vi utan att lämna ut din e-postadress till vare sig Gravatar eller någon annan tredje part! Vi räknar ut ett matematiskt värde som motsvarar din e-postadress (en så kallad hash-summa) som vi skickar till Gravatar.com. Om det finns en profilbild kopplad till en e-postadress med samma hash-summa hos Gravatar hämtar vi den bilden. Annars visas vår standardprofilbild i stället. På detta sätt kan vi hämta din profilbild utan att lämna ut din eller någon annans e-postadress. Om du väljer att använda Gravatar gäller deras integritetspolicy.

Kundtjänstkontakt

Vid kontakt med vår kundtjänst sparar vi ditt namn (om angivet), din e-postadress och eventuella personuppgifter som du själv uppger. Om du kontaktar oss via våra kontaktformulär och är inloggad sparar vi även ditt användar-ID för att underlätta eventuell felsökning. Denna information används enbart för att handlägga ditt ärende och raderas inom 31 dagar efter avslutat ärende. Detta gör vi med rättslig grund i att kunna fullfölja avtal eller vårt berättigade intresse (beroende på ärendets karaktär).

Nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress så länge du är prenumerant. Vid öppnande av nyhetsbrev sparar vi även information om din e-postklient (IP-adress och mjukvara) och intresseinformation som vi får genom web beacons. Det är branschstandarden för att se vem och hur många som öppnar nyhetsbreven. Denna information använder vi för att se vad som intresserar våra läsare.

Du kan när som helst välja att sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken som vi inkluderar i samtliga utskick (eller genom att kontakta oss). Då raderar vi all nyhetsbrevsrelaterad data som kan kopplas till dig som person (ditt eventuella användarkonto på vår webbplats påverkas inte av detta). Vi sparar den nyhetsbrevsrelaterade personinformationen med ditt uttryckliga samtycke som rättslig grund.

Innehåll från andra webbplatser

Delarna av vår webbplats som ligger publika (d.v.s. utan krav på inloggning) behöver aldrig hämta data från någon tredjepartswebbplats för att fungera. Det innebär att vi inte heller delar med oss av din besöksdata till någon tredje part. Det kan däremot förekomma inbäddad media som levereras via tredjepartstjänster (t.ex. Youtube-klipp). Detta innebär att dessa tredjepartstjänster kan samla in data om dig på samma sätt som när du besöker de tillhörande webbplatserna.

För att skydda din integritet använder vi inga tredjepartstjänster för spårning eller korsuppslag. Det innebär att vi inte delar med oss av besöksinformation till tjänster såsom Google Analytics eller Facebook. Vid utlänkning från vår webbplats ”strippas” den så kallade referrer-datan så att webbplatsen du går till enbart kan se domän en du kom från (inte den specifika webbsidan).

Delarna av vår webbplats som kräver inloggning hämtar data från två tredjepartskällor: gravatar.com och vimeo.com. Gravatar används, som tidigare nämnt, för att hämta din eventuella profilbild. Vimeo används för strömning av video. Vi delar ingen personlig information med vare sig Gravatar eller Vimeo.

Dina rättigheter till din data

Om du har ett konto på vår webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsrelaterade skäl. Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med exportering, uppdatering eller radering av dina personuppgifter. Vi handlägger alla dessa ärenden utan onödigt dröjsmål och inom en månad.

Vår hantering av din data

Vi lagrar dina personuppgifter i Sverige med säkerhetskopiering till lokala servrar i Sverige samt Microsoft Azure (inom EU). Samtliga säkerhetskopior krypteras före uppladdning till säkerhetskopieringsservrarna. Administrativa inloggningsuppgifter skyddas med tvåstegsverifiering.

Ändringar

Vi har rätt att göra ändringar och att uppdatera denna integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta i god tid.

Frågor och invändningar

Ifall du har frågor kring vår integritetspolicy eller invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss. Om du anser att vi brister i våra åtaganden ska du anmäla detta till oss och till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad: 2019-11-25