Grundläggande IT-säkerhet (företag)

Person som antecknar vid datorn.
Kursen kan både genomföras på plats och via webben.

Att säkra ett företag mot dataintrång, dataförlust och dataläckor är inte det enklaste. Runt om i världen installeras brandväggar, antivirus och relaterade säkerhetsprodukter för att skydda företagens värdefulla information. Dessa produkter spelar en viktig roll, åtminstone så länge de kombineras med funktionell och kontinuerlig användarträning.

Ett företags information är aldrig säkrare än användarna som hanterar den. För att uppnå god IT-säkerhet måste samtliga medarbetare vara medvetna om rollen de fyller ur ett säkerhetsperspektiv.

En kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk. Så är även fallet när det kommer till säkerhetsfrågor. Det är per definition den svagaste länken som är lättast utnyttja. Kanske är det en anställd som öppnar en infekterad mejlbilaga som utpressningskrypterar alla filer. Kanske är det en anställd som omedvetet ger obehöriga tillgång till företagskänsliga system.

”Grundläggande IT-säkerhet” är kursen som borde vara obligatorisk för alla medarbetare. Den lär företagets användare att arbeta på ett IT-säkert vis. Det innefattar allt från säkerhetskopiering och lösenordshantering till säkra webbvanor och identifiering av nätfiske. Kursen visar vilka konkreta faror som finns och hur tänkbara attacker kan undvikas.

Kursen kommer både att erbjudas som en utbildning på plats och som en webbkurs. Båda kursalternativen lanseras våren 2018 med Bli säker-boken som kurslitteratur.

Utbildning på plats och företagsanpassning

För större företag kan allt material, inkl. den tillhörande boken, anpassas utifrån företagets önskemål. Det innebär att kursen kan bli en del av företagets IT-policy. En IT-policy fyller en betydligt större funktion om användarna inte bara läser den utan också förstår hur de efterlever den.

Inför en företagsanpassad kurs träffas vi och konkretiserar vilka områden som användarna behöver utbildas inom. Vi ser över vilka mjukvaror och system ni använder så att kursen kan utgå från dem i stället för utifrån generiska exempel. Kursen utförs därefter på plats och följs upp med löpande webbkurser. Efter kursen kan vi även hjälpa till med verkliga testsattacker. Då testar vi användarnas uppmärksamhet i den dagliga driften, till exempel genom att några gånger per år skicka mejl med bilagor som borde få användarnas varningsklockor att ringa.

Webbversion

För företag i alla storlekar lanseras även en webbversion av utbildningen. Den låter användarna gå igenom momenten i sin egen takt och när tid finns. Kursens modulära uppbyggnad gör att kursdeltagarna kan välja ut de delar som är mest relevanta för verksamheten. Kursen utbildningsfilmer är speciellt framtagna och optimerade för distansutbildning över webben.

Förhandsinformation

Vill du ha förhandsinformation om kursen får du gärna kontakta Karl Emil Nikka eller registrera dig för Nikka Systems nyhetsbrev.