Grundläggande IT-säkerhet

Grundläggande IT-säkerhet

Att säkra ett företag mot dataintrång, dataförlust och dataläckor är inte det enklaste. Runt om i världen installeras brandväggar, antivirus och relaterade säkerhetsprodukter för att skydda företagens värdefulla information. Dessa produkter spelar en viktig roll, åtminstone så länge de kombineras med funktionell och kontinuerlig användarträning.

En kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk. Så är även fallet när det kommer till säkerhetsfrågor. Det är per definition den svagaste länken som är lättast utnyttja. Kanske är det en anställd som öppnar en infekterad mejlbilaga som utpressningskrypterar alla filer. Kanske är det en anställd som omedvetet ger obehöriga tillgång till företagskänsliga system. För att uppnå god IT-säkerhet måste samtliga medarbetare vara medvetna om rollen de fyller ur ett säkerhetsperspektiv.

Ett företags information är aldrig säkrare än användarna som hanterar den.

”Grundläggande IT-säkerhet” är kursen som borde vara obligatorisk för alla medarbetare. Den lär företagets användare att arbeta på ett IT-säkert vis. Det innefattar allt från säkerhetskopiering och lösenordshantering till säkra webbvanor och identifiering av nätfiske. Kursen visar vilka konkreta faror som finns och hur tänkbara attacker kan undvikas.

Student

För enskilda användare
 • Alla lektioner
 • Alltid uppdaterat
 • Helt webbaserat
 • Mobilanpassat
Öppen BETA

Enterprise

För > 10 användare
349 kr
 • Alla lektioner
 • Alltid uppdaterat
 • Helt webbaserat
 • Mobilanpassat
 • Gruppanpassade lektioner
 • Statistikmodul
Öppen beta

Webbkursen låter de anställda gå igenom momenten i sin egen takt och när tid finns. Kursens modulära uppbyggnad gör att företagets utbildningsansvariga kan välja ut de delar som är mest relevanta för verksamheten.

Webbutbildningen kan kombineras med live-föreläsningar, workshops och webbinarier för att passa företag av alla dess slag. Webbutbildningen kan även kompletteras med företagsunikt producerade tilläggslektioner som behandlar säkerheten i företagets egenutvecklade system.

Få förhandsinformation

Kontakta oss via nedanstående formulär eller vänd dig direkt till Karl Emil Nikka för att få förhandsinformation (student) eller gå med i förhandsprogrammet (enterprise).

 • För att handlägga ditt ärende sparar Nikka Systems ditt namn (om angivet) och din e-postadress. Dessa uppgifter kommer enbart användas för att hantera ditt ärende och ej delas med någon annan part. Uppgifterna sparas i tre månader (för eventuellt uppföljningsbehov) och raderas därefter.

Vi använder cookies för statistik och för att hålla dig inloggad. Vi delar aldrig denna information med någon tredje part. Läs vår cookie-policy.