IT-säkerhets­event

Eventkalendern listar kommande svenska IT-säkerhetsevent för medlemmarna i Säkerhetsbubblan. Beskrivningarna är hämtade från respektive konferens webbplats.

Säkerhetsgalan 2023

Beskrivning

Den tredje oktober 2023 är det dags för årets höjdpunkt för landets alla säkerhetsproffs, Säkerhetsgalan. Det blir en kompetenshöjande eftermiddag med föreläsningar och samtal om högaktuella ämnen som osynliga hot, nationella hot och cyber security.

Målgrupp

Säkerhetsgalan vänder sig till säkerhetsansvariga/säkerhetschefer i näringsliv och offentlig förvaltning samt till branschföretag.

Identity Day 2023

Beskrivning

Identity Day är eventet där vi samlar branschens absolut främsta experter för att dela med oss av kunskaper, insikter och verktyg för att skydda din organisation mot cyberattacker och dataintrång.

Målgrupp

Alla företag som verkar i dagens digitala landskap.

Beskrivning

Välkommen till ett digitalt event med fokus på hur vi kan bli mer säkra och medvetna internetanvändare! Du får viktig kunskap om internetrelaterade bedrägerier och desinformation.

Målgrupp

Eventet riktar sig främst till seniorer och alla som erbjuder digitalt stöd till äldre.

Arrow Five Years Out 2023

Beskrivning

Five Years Out är en seminariedag då vi tillsammans med våra leverantörer vill ge en inblick i hur du och ditt företag kan få en inblick i hur produkter, tjänster och affärer kan komma att utvecklas med nya tekniska möjligheter.

Målgrupp

Alla inom IT.

Next IT Security 2023

Beskrivning

Next IT Security brings together C-Level cybersecurity decision makers for a day of expert-led discussions on the most current security challenges. This event provides an invaluable opportunity to explore the latest developments in cybersecurity.

Målgrupp

C-Level cybersecurity decision makers.

Beskrivning

Certezza anordnar årligen Säkerhetsdagen, ett event som genom åren växt till ett av Nordens största inom området informations- och cybersäkerhet. Vårt mål är att Säkerhetsdagen skall belysa dagens och morgondagens utmaningar.

Målgrupp

Informations- och cybersäkerhetsbranschen.

Trygg & Säker 2023

Beskrivning

Mötesplatsen och konferensen Trygg & Säker visar hur främjande och brottsförebyggande arbete kan ge positiva effekter inom alla de områden som utmanar oss idag. 

Målgrupp

Branscherna för social- och situationell prevention, civil beredskap och försvar, IT- och informationssäkerhet, lagar och regler, risk och kris.

NCSC-konferensen 2023

Beskrivning

Temat för årets konferens är incidenthantering. Som deltagare får du möjlighet att lyssna på några av Sveriges främsta experter på området. Dessutom är konferensen ett tillfälle för mingel och nätverkande, så säkerställ att du är en av de omkring 300 deltagarna.

Målgrupp

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetar med cybersäkerhet inom privat eller offentlig sektor kopplad till svensk samhällssäkerhet, konkurrenskraft och välfärd.

Lösningar för offentlig sektor 2024

Beskrivning

Lösningar för Offentlig Sektor har befäst sin position som Sveriges största och ledande mötesplats för alla som leder, utvecklar och effektiviserar offentlig sektor.

Målgrupp

Offentlig sektor

Mötesplats Samhällssäkerhet 2024

Beskrivning

Svensk säkerhet står fortsatt inför stora utmaningar. Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi frågor som hur vi kan bredda våra perspektiv när vi jobbar med svensk säkerhet i syfte att bygga ett robust krishanteringssystem.

Målgrupp

Yrkesverksamma personer inom Sveriges olika samhällsnivåer.