Svenska IT-säkerhets­­konferenser

Eventkalendern listar kommande IT-säkerhetskonferenser, -meetups och -webbinarier för medlemmarna i Säkerhetsbubblan. Registrera nytt event.

Security Fest 2024

Security Fest is an inspiring and unique IT security conference held in Gothenburg, Sweden. The event is an excellent opportunity to learn more about IT security, and a great way to connect with both the renowned international speakers, and the other attendees.

Eventmålgrupp

Everyone with an interest in IT security.

Eventarrangör

Security Fest

Trygg & Säker 2024

Konferensprogrammet kommer i år att belysa ämnen som social- och situationell prevention, civil beredskap och försvar, IT- och informationssäkerhet, lagar och regler, risk och kris. Tillsammans med organisationer, leverantörer och viktiga aktörer i branschen skapar vi ett forum och en mötesplats som främjar arbetet med trygg- och säkerhetsfrågor och det brottsförebyggande arbetet i  Sverige. 

Eventmålgrupp

Trygg & Säker 2024 är mötesplatsen som bidrar till nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som utsätts för brott får rätt skydd, stöd och hjälp.

Eventarrangör

Hexanova Events