Svenska IT-säkerhets­­konferenser

Eventkalendern listar kommande IT-säkerhetskonferenser, -meetups och -webbinarier för medlemmarna i Säkerhetsbubblan. Registrera nytt event.

Dataskydds­ombudsdagen 2024

Dataskyddsombudsdagen – är en heldag som är skräddarsydd för dig som är Dataskyddsombud. Under konferensen kommer vi att titta närmare på denna utmaning och hur du kan hitta balansen i ditt arbete genom att få till bra processer för dataskyddsarbetet, hur du skapar goda samarbeten internt för att nå ut med frågor som rör GDPR samt hur du kan arbeta proaktivt för att din chef och ledning ska få ökad förståelse.

Event audience

Konferensen vänder sig främst till Dataskyddsombud, men kan även vara till stor nytta för dig som arbetar som till exempel dataskyddsjurist, dataskyddssamordnare, dataskyddskoordinator eller liknande roller.

Event organizer

IFI

Mötesplats Samhällssäkerhet 2024

Svensk säkerhet står fortsatt inför stora utmaningar. Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi frågor som hur vi kan bredda våra perspektiv när vi jobbar med svensk säkerhet i syfte att bygga ett robust krishanteringssystem.

Event audience

Yrkesverksamma personer inom Sveriges olika samhällsnivåer.

Event organizer

Easyfairs

Cyberhygiendagen 2024

I kommande lagkrav som NIS2-direktivet är Cyberhygien centralt. Det krävs ett affärsdrivet riskperspektiv för att bygga motståndskraft som ger tillgång till affärens fulla potential. 
Nyckeln till hållbar tillväxt är att bygga en flockimmunitet mot cyberhot tillsammans med kunder och leverantörer. Detta görs genom att omfamna en god Cyberhygien på ett kostnadseffektivt, konkurrenskraftigt men framförallt enkelt sätt.

Event audience

Verksamhetsansvariga, personer i ledningsgrupper och ansvariga för IT och säkerhet.

Event organizer

OneMore Secure, Svensk Handel

Cyber- & Privacy-dagen 2024

Välkommen till en viktig dag om cybersäkerhet och privacy där vi lyfter hur företag och organisationer kan använda säkerhet och privacy som konkurrensfördel vid innovation och digitalisering. Ta del av diskussioner om hur AI kan fungera som möjliggörare, hur datadrivna arbetssätt förhindrar IT-attacker och vilka aktuella EU-regelverk du måste förhålla dig till.

Event audience

Du som vill veta mer om hur stärker integriteten och förtroendet hos dina kunder och samtidigt skydda och utveckla din egen verksamhet.

Event organizer

PWC

Cyber Security: Kritisk infrastruktur 2024

Syftet med konferensen är att samla branschen och ledande befattningshavare för en dialog om aktuella utmaningar och lösningar inom cybersäkerhetsområdet kopplade till kritisk infrastruktur. 2024 tittar vi extra noga på NIS2, IT/OT, leverantörskedjor, LIS, AI och kvantkryptosäkring och mycket, mycket mer.

Event audience

Konferensen riktar sig till dig som har ett yrkesmässigt intresse för IT-/system-, cyber- och informationssäkerhet, säkerhetsfrågor och säkerhetsstrategier i kombination med kritisk infrastruktur. Konferensen riktar sig till både företag och offentlig verksamhet.

Event organizer

Ny Teknik

Microsofts NIS 2-konferens

Med EUs uppdaterade NIS-direktiv så stärks arbetet med informationssäkerhet och utökas till att omfatta fler organisationer inom flera områden i samhället. Microsoft arrangerar en heldagskonferens kring just NIS 2-direktivet, dess påverkan, samt vilka möjligheter det öppnar upp för organisationer i Sverige och globalt.

Event audience

Agendan är anpassad för att ge dig som ledare en djupare förståelse för vad en kommande lagstiftning kan komma att innebära för din organisation samt ge insikter kring vilka typer av stöd som redan idag finns i den tekniska miljön.

Event organizer

Microsoft

Cybersäkerhet 2024

Digital säkerhet och skyddet av information och digital infrastruktur är av central betydelse för näringsliv och offentlig sektor. Myndigheter och säkerhetsorganisationer varnar för cyberattacker, både från kriminella nätverk och från nationer. Hur kan företag, organisationer och myndigheter arbeta för att öka sin förmåga att upptäcka och hantera cyberhot?

Event audience

Du som arbetar med din organisations säkerhet eller initierar, beställer eller driver transformationsprojekt eller utvecklar företagets digitala affärsmodell, t.ex. CSO, CISO, CTO, CIO, CEO, CFO, CMO, CDO.

Event organizer

Dagens Industi

Hot & Säkerhet 2024

Hot & Säkerhet är en heldagskonferens med fokus på aktuella cyberhot, förebyggande cybersäkerhetsarbete och erfarenhetsutbyte kring vad som händer vid en cyberattack presenterat av företag som drabbats. Syftet är att lära dig om de steg du behöver ta för att höja säkerhetsnivån i din organisation. Några av årets ämnen är AI och cybersäkerhet, OSINT och handlingsplan vid en incident.

Event audience

Konferensen vänder sig till CISO, CIO, CSO, CTO, DPO, cybersäkerhetsspecialist, informationssäkerhetsspecialist och liknande befattningar.

Event organizer

IFI

Säkerhetsdagen 2024

Den 16 maj samlas branschen äntligen på årets stora säkerhetshändelse: Säkerhetsdagen! Var med oss du också under en heldag som bjuder på nya insikter i aktuella ämnen, underhållning, nätverkande och trevligt umgänge med nya och gamla kontakter. Vi följer upp 2023 års uppskattade evenemang och lägger i år även till en hel del spännande nyheter.

Event audience

Hela säkerhetsbranschen.

Event organizer

Säkerhetsbranschen

Cloud & Cybersecurity Expo 2024

Välkommen till Cloud & Cybersecurity Expo – Nordens ledande mötesplats för nästa generations cyber- och IT-säkerhet. En hel värld av diskussioner och utveckling kring datasäkerhet och de effekter digitaliseringen har på säkerheten inom hela IT-infrastrukturen. Cloud & Cybersecurity Expo kommer att omfatta seminarier, nordisk konferens och mässa, och kommer att arrangeras på Kistamässan i Stockholm den 22-23 maj 2024.

Event audience

För säkerhets- och IT-proffs från offentliga och privata organisationer av alla storlekar och IT-kanaler är Cloud & Cybersecurity Expo ett måste att besöka.

Event organizer

Nordic Live Expo

Nordic IT Security 2024

Nordic IT Security Summit was created to offer a niched, unique, and much-needed opportunity in order to provide a platform for the cybersecurity industry to connect and share knowledge. The most comprehensive Cybersecurity agenda for all our leading industry executives is the place for outlining their vision and sharing valuable business insights.

Event audience

N/A

Event organizer

Nordic IT Security

Security Fest 2024

Security Fest is an inspiring and unique IT security conference held in Gothenburg, Sweden. The event is an excellent opportunity to learn more about IT security, and a great way to connect with both the renowned international speakers, and the other attendees.

Event audience

Everyone with an interest in IT security.

Event organizer

Security Fest

Vilka blir cybersäkerhets­konsekvenserna av AI?

Artificiell intelligens har ännu inte varit disruptiv inom cybersäkerhetsområdet, vare sig för offensiv eller defensiv verksamhet. Men det finns all anledning att tro att en stor förändring är på väg. I detta föredrag berättar Pontus Johnson om forskningen inom AI för cybersäkerhet och hur AI kan komma att påverka balansen mellan angripare och försvarare i framtiden.

Event audience

Dataföreningens medlemmar.

Event organizer

Dataföreningen

IT/OT Convergence

För att möjliggöra en framgångsrik integration mellan IT/OT krävs kunskap, en noggrann strategi och omsorgsfull navigering. Syftet med konferensen är att djupdyka i och bena ut de särskilda frågeställningar som uppstår i gränslandet mellan IT och OT – och när företag går mot en ökad konvergens mellan dessa två världar. Konferensen är också ett forum som möjliggör kunskapsutbyte, inspiration och diskussion.

Event audience

CTO, CIO, teknikchefer, säkerhetsansvariga och professionella som strävar efter att maximera företagsprestanda genom att integrera IT och OT.

Event organizer

Ny Teknik

Säkerhetskryssningen 2024

Säkerhetskryssningen samlar varje år några av Sveriges och Nordens främsta experter inom IT- och informationssäkerhet. Mer information om 2024-kryssningen kommer inom kort.

Event audience

Du som arbetar med frågor som rör informationssäkerhet, cybersäkerhet, GDPR eller IT-säkerhet.

Event organizer

Dataföreningen

SEC-T - 0x0G

Sec-T is an affordable, non-profit, English speaking, two days, single track information security/hacking conference taking place in late summer every year in Stockholm, Sweden.

Event audience

Anyone with an interest in IT-security.

Event organizer

SEC-T

Säkerhetsgalan 2024

Den 30:e september 2024 är det dags för årets höjdpunkt för landets alla säkerhetsproffs, Säkerhetsgalan. Det blir en kompetenshöjande eftermiddag med föreläsningar och samtal om högaktuella ämnen. Säkerhetsgalan vänder sig till säkerhetsansvariga/säkerhetschefer i näringsliv och offentlig förvaltning samt till branschföretag.

Event audience

Säkerhetsgalan vänder sig till säkerhetsansvariga/säkerhetschefer i näringsliv och offentlig förvaltning samt till branschföretag.

Event organizer

Aktuell Säkerhet

Trygg & Säker 2024

Konferensprogrammet kommer i år att belysa ämnen som social- och situationell prevention, civil beredskap och försvar, IT- och informationssäkerhet, lagar och regler, risk och kris. Tillsammans med organisationer, leverantörer och viktiga aktörer i branschen skapar vi ett forum och en mötesplats som främjar arbetet med trygg- och säkerhetsfrågor och det brottsförebyggande arbetet i  Sverige. 

Event audience

Trygg & Säker 2024 är mötesplatsen som bidrar till nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som utsätts för brott får rätt skydd, stöd och hjälp.

Event organizer

Hexanova Events