Platsannonser i IT-säkerhetsbranschen

Här finner du aktuella platsannonser från den svenska IT-säkerhetsbranschen (sorterade efter publiceringsdatum). Platsannonserna är inskickade av medlemmar i Säkerhetsbubblan.

Senior SecOps Engineer

As a Senior SecOps Engineer you will be part of a small but global Cyber security team looking after all aspects of Cyber Security for Malvern Panalytical. You will be working with multi-disciplined functions across the business to provide Cyber Security guidance. Your day to day activities will be varied, ranging from incident response and mentoring to working on Cyber Security projects.

Som systemadministratör inom Linux-klientinfrastruktur på CERT-SE kommer du ha en nyckelroll i arbetet med att se över och ta fram ett nytt sätt att tillhandahålla klienter till CERT-SE:s medarbetare. Du ingår i ett team med systemadministratörer, nätverkstekniker, arkitekter, projektledare och förvaltningsledare som tillsammans ser till att CERT-SE:s IT-miljö och applikationer fungerar, har rätt tillgänglighet och rätt säkerhet.

FMV:s säkerhetsskyddsavdelning kravställer, kontrollerar, utbildar och stödjer FMV inom området säkerhetsskydd. Som IT-säkerhetsspecialist arbetar du med att granska ackreditering och kontroll av interna och externa informationssystem, både självständigt och tillsammans i grupp. Du kommer även utbilda interna och externa mottagare i säkerhetsskyddsfrågor samt delta i incidentutredningar som berör informationssystem.

Informationssäkerhets­specialist

Vill du precis som vi bidra till ett godare och starkare internet i Sverige så är det här jobbet för dig! I denna roll kommer du driva, vidareutveckla och följa upp Internetstiftelsens ledningssystem för informationssäkerhet. Du rapporterar till CISO Catharina Ankre som du också kommer ha ett nära samarbete med. Du samarbetar även med kollegor och chefer inom hela verksamheten till exempel genom att stötta informationsägare i att efterleva riktlinjer och rutiner.

Incident Manager

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät söker nu en Incident manager! Här erbjuds du en spännande roll i kärnan av energiomställningen i Sverige. Du kommer att arbeta med kritiska incidenter och problemutredningar inom IT i en av Sveriges mest samhällskritiska verksamheter.

Brandväggstekniker

Vill du arbeta i en utvecklande IT-miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges transmissionsnät för el. Till enheten Datakommunikation söker vi nu två erfarna/seniora Brandväggstekniker som kommer att jobba med det övergripande ansvaret för driften och utveckling av Svenska kraftnäts interna och externa datakommunikationssystem.

FMV (Försvarets materielverk) upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Sedan juni 2021 är ICC (Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering) placerad vid FMV. Som chef för ICC arbetar du i enlighet med gällande regelverk och riktlinjer och arbetar mot de mål som är uppsatta för ditt ansvarsområde. Du ansvarar för fortsatt etablering och utveckling av verksamheten.

IT-säkerhetsansvarig

Vi söker nu en IT-säkerhetsansvarig som vill jobba med oss i Helsingborgs stad som har bestämt sig för att bli en av Europas mest innovativa städer och hoppas att du vill vara med på denna förändringsresa mot ett smartare samhälle för våra invånare, besökare och företagare!

UHR är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling - för alla som vill vidare. Nu söker vi på UHR en säkerhetsexpert inom IT till enheten för systemdrift, vid avdelningen för systemförvaltning och systemdrift.

Drifttekniker

I din roll hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta med vårt nystartade IT-säkerhetsprojekt. Projektets fokusområden är nätverk, autentisering, rutiner för sårbarhetshantering och logghantering. Du kommer också vara en del av IT-driften vid funktionen och därmed förvalta, planera och utveckla Konkurrensverkets IT-miljö tillsammans med nuvarande drifttekniker.

Teknisk säkerhets­samordnare

Som säkerhetssamordnare med teknisk inriktning har du en central roll i arbetet med fysisk säkerhet där du handlägger ärenden och arbetar med intern säkerhet inom myndigheten, t ex med tillträdesbegränsning och bevakningsfrågor. I din roll innebär det att du medverkar i möten och forum kring fysisk säkerhet, fungerar som kontaktperson till myndighetens skyddsvakter och ansvarar för framtagande och utdelning av tjänstekort och passerkort.

Inom AFRY jobbar vi med IT-säkerhetsfrågor mot försvarssektorn, myndigheter, industrier, kommuner och andra aktörer. Vi arbetar med att ta fram IT-säkerhetsarkitektur, att kravställa gentemot leverantörer, stötta vid upphandling, skriva systembeskrivningar och ackrediteringsunderlag, följa upp design och funktion för IT- och OT-säkerhet, hantera certifieringar, utföra risk och sårbarhetsanalyser, ge rådgivning kring säkerhetsskydd som några exempel på åtaganden vi stöttar våra kunder med.

Säkerhetsarbete inom industrin med fokus på automationssystem och OT-säkerhet. Du har en förmåga att förstå kundens problem och föreslå en lösning. Flera års erfarenhet av att arbeta inom cybersäkerhetsområdet med erfarenhet av OT-/Scada-säkerhet. Erfarenhet av standarder såsom IEC 62443 och ISO 27000. Förmåga att framgångsrikt navigera i komplexa organisationer och projekt och hantera olika typer av intressenter. Goda kunskaper i svenska och engelska.