Platsannonser i IT-säkerhetsbranschen

Här finner du aktuella platsannonser från den svenska IT-säkerhetsbranschen (sorterade efter publiceringsdatum). Platsannonserna är inskickade av medlemmar i Säkerhetsbubblan.

Vill du arbeta med IT-säkerhet i en verksamhet som bidrar till förvaltning och utveckling av flera stora administrativa IT-system inom utbildningssektorn? Vi söker nu en säkerhetsexpert till enheten för systemdrift vid avdelningen för systemförvaltning och systemdrift. UHR, Universitets- och högskolerådet, utvecklar och ansvarar för driften av flera stora administrativa IT-system som används inom hela utbildningssektorn.

Informationssäkerhets­specialist

Försvarsmakten

Örebro

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, söker informationssäkerhetsspecialist. Arbetet innebär skydd av kritisk infrastruktur och informationssystem och spänner över hela spektret människa, teknik och administration.

*Styrande dokument (policys, rutiner och instruktioner m.m.)
*Expertstöd i beredningar, säkerhetsskyddsanalys och ackreditering m.m.
*Revision/internkontroll

Chief Security Officer

Fidesmo

Stockholm

The Chief Security Officer in Fidesmo leads the security function and drives security audits that are required for Fidesmo’s core business. You will communicate customer and regulatory security requirements to the development and operations unit. As the key stakeholder for security and compliance you will be the primary contact point for both internal and external security questions. Security is at the forefront of Fidesmo and is required in every project.

Cyberingenjör till cyberteknikenheten

Säkerhetspolisen

Stockholm/Linköping

Brinner du för utveckling av avancerade tekniska system inom cybersäkerhetsområdet? Då är du kanske vår nästa kollega på Säkerhetspolisen.

Cyberanalytiker till cyberteknikenheten

Säkerhetspolisen

Stockholm/Linköping

Brinner du för att analysera data för att hitta avancerade cyberangrepp? Vill du plocka isär och analysera skadlig kod? Vill du arbeta med Threat Intelligence och omsätta det i förbättrad säkerhet? Vi söker nu cyberanalytiker till cyberteknikenheten.

Digital Forensics Incident Response

Säkerhetspolisen

Stockholm/Linköping

Vill du vara med och förbereda inför och hantera avancerade cyberattacker? Till vår cyberteknikenhet söker vi nu specialister inom Digital Forensics Incident Response (D.F.I.R).

Pentest/Red Team till cyberteknikenheten

Säkerhetspolisen

Stockholm/Linköping

Vill du vara med och genomföra avancerade cyberattacker? Brinner du för att obemärkt ta dig förbi IT-säkerhetsövervakningen för ta över IT-system? Säkerhetspolisen söker nu specialister för Pentester/Red Teaming.

IT-säkerhetsspecialist

Riksdagsförvaltningen

Stockholm

Vill du arbeta med att tillse att Riksdagen har en bra skyddad IT-miljö? Som IT-säkerhetsspecialist i Riksdagsförvaltningen arbetar du i en modern IT-miljö i en spännande och samhällsviktig verksamhet där säkerhet i kombination med användar­vänlighet ligger i fokus. Arbetet inkluderar allt från att utreda IT-säkerhetsincidenter till att arbeta med IT-säkerhetskrav vid upphandlingar.

Informationssäkerhets­ansvarig

Riksdagsförvaltningen

Stockholm

Vill du arbeta som informationssäkerhetsansvarig i en utvecklande miljö vid Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet? Du planerar, leder, samordnar, följer upp och vidareutvecklar informationssäkerhetsarbetet vid Riksdagsförvaltningen och ska löpande underrätta riksdagsdirektören om informationssäkerhetsarbetet. Som informationssäkerhetsansvarig är din placering direkt under säkerhetschefen. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och leder informationssäkerhetsspecialister placerade under en sektion.

I din roll som IT-säkerhetsansvarig är du med i framtagandet av arkitektur och styrning för det tekniska IT-säkerhetsarbetet inom RISE och hanterar operationella IT-säkerhetsuppgifter. Du jobbar i ett tätt samarbete med CISO och övriga i RISE säkerhetsfunktion genom att ställa krav, utforma, förbättra och föreslå säkerhetshöjande lösningar och åtgärder samt agerar även rådgivande och stöttande mot såväl IT:s övriga tjänster som övrig verksamhet.

Info- och cybersäkerhetsspecialist

Försvarsmakten

Örebro

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS söker Informations- och cybersäkerhetsspecialist med placering i Örebro. Du rapporterar till informationssäkerhetschefen och tillhör ett dedikerat, kvalificerat team som brinner för informations- och cybersäkerhet. Du behöver inte vara expert på tekniken. Även om ett stort teknikintresse och viljan att lära dig mer inom området, antagligen underlättar att ta sig an våra utmaningar.

Informationssäkerhets­specialist

Göteborg Energi

Göteborg

I uppdraget som Informationssäkerhetsspecialist agerar du specialist och områdesexpert inom informationssäkerhet. Du ansvarar för att driva utvecklingen inom området och implementerar säkerhetsåtgärder för att bevara konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för informationstillgångarna inom koncernen.

PAM Infrastructure Engineer

Swedbank

Stockholm/Riga

Are you passionate about Privileged Access Management? Design new solutions and optimize existing systems/platforms? För mer info se platsannonsen.

IT Security Specialist

Permobil AB

Timrå/Kista

The Director of Cyber Security is responsible for the group wide Information Security- and Cybersecurity program. Permobil's business are global and the function therefore operates at a global scale. This is a newly established function and is therefore currently under a lot of change and expansion. As an IT Security Specialist you will be the main party responsible for driving the internal security operational activities.

SIEM-manager

Tele2

Stockholm/Solna

Tele2 erbjuder dig att ta ägandeskap och driva design, arkitektur och implementeringen av deras SIEM-lösning. I Tele2s "Challenger-kultur" blir du en nyckelperson för utvecklingen av verktyg/lösningar för att samla in, hantera och analysera bl.a. eventloggar. I ansvaret ingår att skapa strategi och arbeta tillsammans med hela organisationen för att sprida kunskap om cybersäkerhet. Om du vill vara del av framtidens Telco välkomnar Tele2 dig!

Systemutvecklare inom IT-säkerhet

Försvarsmakten

Örebro

Vi behöver utöka vårt ingenjörsteam i Örebro med fler begåvningar inom IT säkerhetsområdet. Brinner du för IT säkerhet och vill vara en del av Försvarsmaktens IT säkerhetsexpertis så har du just nu en unik möjlighet till ett utmanande jobb! Du kommer att arbeta vid Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband med placering i Örebro.