Platsannonser i IT-säkerhetsbranschen

Här finner du aktuella platsannonser från den svenska IT-säkerhetsbranschen (sorterade efter publiceringsdatum). Platsannonserna är inskickade av medlemmar i Säkerhetsbubblan.

Som ansvarig för Offensiva funktionen kommer du framförallt att bidra med stöd åt den Offensiva funktionens arbete gentemot våra utvecklings- samt driftsteam.
* Planera och leda interna granskningar samt red team-övningar.
* Stödja agila IT-team att förbättra deras säkerhetsarbete genom att utveckla och genomföra utbildningar, hotbildsanalyser.
* Fortsätta samarbeta med IT-SÄKs Analysfunktion (blue).
* Vara en del Sveriges red-team förmåga inom finansiell sektor.

IT-säkerhetsstrateg

Försvarsmakten – Must

Stockholm

Vill du bidra till att skydda Sveriges säkerhet? I jobbet som it-säkerhetsstrateg vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) kan du göra skillnad på riktigt. Säkerhetskontoret vid Must ansvarar för att förebygga, upptäcka och motverka säkerhetshot riktade mot Försvarsmakten och våra intressen. Vi är inne i en expansiv fas och söker nu en IT-säkerhetsstrateg som är Must främste företrädare inom it-säkerhet, både vid Must och i våra samarbeten med andra myndigheter.

Rådgivare internetbedrägerier

SSF (via The Wofi)

Stockholm, Gärdet

Detta är en kundtjänstroll, d.v.s. du jobbar med att besvara inkommande samtal. Samtalen gäller frågor om internetbedrägerier. Viktigt att du är studerande i dagsläget eftersom detta är en timanställning som kräver annan huvudsaklig syssla på minst 50%, samt att vi vänder oss till studerande IT-säkerhet eller liknande område. Du jobbat 1-3 pass i veckan och får introduktion i ämnet på plats.

IT-säkerhetspecialist

Svenska Kraftnät

Sundbyberg

Vill du arbeta som IT-säkerhetsspecialist för samhälls- och verksamhetskritiska system med höga krav på IT-säkerhet? Svenska kraftnät och energibranschen genomgår en stor omvandling på grund av kraftig ökning av förnyelsebar produktion och genom större internationella samarbeten där elnäten kopplas ihop. Denna utveckling leder bland annat till utökat behov av IT-säkerhetsarbete och vi är nu inne i en spännande fas och satsar ytterligare på området.

Teknisk analytiker

Försvarets radioanstalt – FRA

Lovön

Som teknisk analytiker får du möjlighet att arbeta med användarnära systemutveckling i befintliga IT-lösningar samt även skapa nya tekniska lösningar för framtidens underrättelseproduktion. Du samverkar med andra tekniska underrättelseanalytiker och analytiker med specifika ämneskunskaper inom ett underrättelseområde. Som teknisk underrättelseanalytiker kan du t.ex. skriva avancerad kod, bygga databaser, webbapplikationer och skripta automatiserade lösningar.

Informations­säkerhets­ansvarig

Datainspektionen

Stockholm

Som informationssäkerhetsansvarig på Datainspektionen har du det övergripande och samordnade ansvaret för myndighetens informationssäkerhetsarbete. Arbetsuppgifterna innebär såväl utveckling som förvaltning av myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet och du arbetar både strategiskt och operativt. Ditt ansvar gäller flertalet områden inom administrativ säkerhet på myndigheten. I din roll arbetar du med rådgivning, kravställning, granskning och utvärdering.

IT Security Analyst

Bambora

Stockholm

Are you a talented and passionate Engineer who lives and breathes security and its application in the latest technologies? Then this is the job for you! Your main responsibility is to maintain the security and integrity of data stored or processed within the Ingenico Group and Bambora Acquiring Services infrastructure. As IT Security Analyst, you will have knowledge of every aspect of information security within the company, you will analyze the security measures in place.

Mjukvaruutvecklare

Försvarets radioanstalt – FRA

Lovön

FRA söker nu en kreativ och analytisk mjukvaruutvecklare för arbete med utveckling av kunskap, verktyg och metoder till stöd för FRA:s underrättelseverksamhet. Du är placerad vid avdelningen för cyberverksamhet. Ditt uppdrag innefattar främst arbete med systemutveckling/mjukvaruutveckling. Du kommer behöva ha förmågan att kunna dra relevanta slutsatser av komplexa samband samt genom forskning och utveckling ha förmågan att omsätta kunskapen till att vara med och skapa nya metoder och verktyg.

Reverse-engineer med IT-säkerhetsfokus

Försvarets radioanstalt – FRA

Lovön

Uppdraget består av att detaljgranska programvara och inbäddade system ur ett säkerhets- och systemperspektiv samt utveckling av verktyg. Resultatet av dina insatser kommer att leverera direkt verksamhetsnytta till stora delar av FRA. Arbetet sker i team tillsammans med kollegor med djup teknisk kunskap i ett prestigelöst arbetsklimat. Området präglas av kontinuerlig förändring och ger dig möjlighet att hålla dig à jour med de senaste inom ditt expertområde.

Systemutvecklare med IT-säkerhetsfokus

Försvarets radioanstalt – FRA

Lovön

Uppdraget består av avancerad systemutveckling där du kommer att utveckla systemnära distribuerade lösningar i teknikens framkant. Resultatet av dina insatser kommer att leverera direkt verksamhetsnytta till stora delar av FRA. Arbetet sker i tvärfunktionella team tillsammans med kollegor med djup teknisk kunskap och i ett prestigelöst arbetsklimat. Varje team har fullt ansvar för hela utvecklingskedjan; analys, design, implementation, test och installation.

Red Team-operatör

Försvarets radioanstalt – FRA

Lovön

I rollen som Red Team-operatör kommer du att arbeta i flertalet uppdrag med ett brett spann av utmaningar. Hos oss får du möjlighet att utnyttja och utveckla din kompetens inom IT-säkerhetsområdet. Du kommer att lösa komplexa uppgifter tillsammans med en grupp kvalificerade operatörer. Du förstår hur ett avancerat, riktat intrång går till och hur det kan upptäckas. I arbetet använder du befintliga verktyg eller så utvecklar du dina egna, allt efter behov.

Analytiker till cyberförsvaret

Försvarets radioanstalt – FRA

Lovön

FRA söker nu nyfikna och kreativa analytiker inom IT-säkerhet som vill ta sig an nya spännande utmaningar och bidra till Sveriges säkerhet och det svenska cyberförsvaret. Som analytiker på FRA består rollen i huvudsak av att genom analys av nätverkstrafik upptäcka, spåra och förhindra de mest avancerade formerna av IT-angrepp som är riktade mot Sverige. Vår rapportering om deras tillvägagångssätt och motiv kan vara avgörande för FRA:s uppdragsgivare.

Domänarkitekt informations- och IT-säk

Trafikförvaltningen

Stockholm

Som domänarkitekt arbetar du med att bygga upp och leda det strategiska och taktiska arbetet för att etablera en god IT-säkerhet genom att fastställa mål- och referensarkitekturen för området. Arbetet täcker allt från agil utveckling i molntjänster till kravställning för trafikupphandlingar, fordonsnära IT och OT i vår anläggning. Du stöttar även vår CISO i arbetet med ett ledningssystem för informationssäkerhet.

IT-säkerhetsspecialist

Linköpings kommun

Linköping

Som specialist inom IT-säkerhet inom Linköpings kommun arbetar du både med cybersäkerhet och informationssäkerhet. Genom att implementera och följa upp policys, rutiner och lösningar säkerställer du att både tekniska resurser och information skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Arbetet innefattar kravhantering, arkitekturdesign, riskanalyser samt incidenthantering med både förebyggande och reaktiva insatser.

Tullverket söker nu IT-forensiker till Malmö. Din arbetsplats kommer bli på bevis och spårsäkringsgruppen under tullkriminalenheten. Som IT-forensiker inom Tullverkets brottsbekämpningsprocess kommer du att arbeta på tullkriminalen där du biträder projektledare och övrig brottsutredande personal med undersökning av beslagtagen IT-media som tex. datorer, mobiltelefoner och andra lagringsmedia.

SecOps Specialist

Orange Cyberdefense

Stockholm

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i skärningspunkten där Prevention, Detection och Respons möts. Som SecOps specialist kommer du utgöra en viktig komponent i våra kunders IT-säkerhet och ditt huvudansvar kommer vara att lösa incidenter och förhindra framtida hot.

Du kommer:
- analysera alarm och event som inkommit hos kund
- Rekommendera åtgärder samt själv åtgärda problem
- Genomföra threat hunting
- Automatisera
- Effektivisera detektionsmetoder och larmhantering

IT-säkerhetsspecialist

Bankgirot

Stockholm

Vill du jobba med IT-säkerhet i kärnan av det svenska betalsystemet? Har du djupt teknisk kunskap men även erfarenhet av att utreda, kravställa, och följa upp en säkerhetsleverans? Är FFFS 2014:5, CROE, SSL och CIS 20 inte bara några slumpmässiga bokstäver och siffror? Bankgirot söker nu en IT-säkerhetsspecialist till Säkerhetsavdelningen.