Platsannonser i IT-säkerhetsbranschen

Här finner du aktuella platsannonser från den svenska IT-säkerhetsbranschen (sorterade efter publiceringsdatum). Platsannonserna är inskickade av medlemmar i Säkerhetsbubblan.

Domänarkitekt informations- och IT-säk

Trafikförvaltningen

Stockholm

Som domänarkitekt arbetar du med att bygga upp och leda det strategiska och taktiska arbetet för att etablera en god IT-säkerhet genom att fastställa mål- och referensarkitekturen för området. Arbetet täcker allt från agil utveckling i molntjänster till kravställning för trafikupphandlingar, fordonsnära IT och OT i vår anläggning. Du stöttar även vår CISO i arbetet med ett ledningssystem för informationssäkerhet.

IT-säkerhetsspecialist

Linköpings kommun

Linköping

Som specialist inom IT-säkerhet inom Linköpings kommun arbetar du både med cybersäkerhet och informationssäkerhet. Genom att implementera och följa upp policys, rutiner och lösningar säkerställer du att både tekniska resurser och information skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Arbetet innefattar kravhantering, arkitekturdesign, riskanalyser samt incidenthantering med både förebyggande och reaktiva insatser.

Tullverket söker nu IT-forensiker till Malmö. Din arbetsplats kommer bli på bevis och spårsäkringsgruppen under tullkriminalenheten. Som IT-forensiker inom Tullverkets brottsbekämpningsprocess kommer du att arbeta på tullkriminalen där du biträder projektledare och övrig brottsutredande personal med undersökning av beslagtagen IT-media som tex. datorer, mobiltelefoner och andra lagringsmedia.

Penetrationstestare

Polisen

Stockholm

Har du flerårig erfarenhet av penetrationstester inom ett eller flera områden och känner att du har tröttnat på att hacka samma gamla webbappar? Vill du vara med och hacka Polisens helikoptrar eller kanske en fotboja? Vi erbjuder dig ett utmanande arbete med unika system i en organisation där säkerhetsfrågor väger tungt. Du får möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten.

IT-forensiker

Polismyndigheten

Kristianstad

Som IT-forensiker är du en viktig kugge i utredningsarbetet, din uppgift är att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en avgörande del i brottsutredningar. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem.

IT-forensiker

Polismyndigheten

Lund

Som IT-forensiker är du en viktig kugge i utredningsarbetet, din uppgift är att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en avgörande del i brottsutredningar. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem.

SecOps Specialist

Orange Cyberdefense

Stockholm

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i skärningspunkten där Prevention, Detection och Respons möts. Som SecOps specialist kommer du utgöra en viktig komponent i våra kunders IT-säkerhet och ditt huvudansvar kommer vara att lösa incidenter och förhindra framtida hot.

Du kommer:
- analysera alarm och event som inkommit hos kund
- Rekommendera åtgärder samt själv åtgärda problem
- Genomföra threat hunting
- Automatisera
- Effektivisera detektionsmetoder och larmhantering

IT-säkerhetsspecialist

Bankgirot

Stockholm

Vill du jobba med IT-säkerhet i kärnan av det svenska betalsystemet? Har du djupt teknisk kunskap men även erfarenhet av att utreda, kravställa, och följa upp en säkerhetsleverans? Är FFFS 2014:5, CROE, SSL och CIS 20 inte bara några slumpmässiga bokstäver och siffror? Bankgirot söker nu en IT-säkerhetsspecialist till Säkerhetsavdelningen.

Cybersäkerhets­specialist

Arbetsförmedlingen

Solna

Vi på Arbetsförmedlingen fortsätter bygga Sveriges modernaste myndighet inom Cybersäkerhet. För att lyckas med det söker vi nu specialister till vår enhet som vill vara med och bidra i alla leveranser som sker i myndighetens IT-verksamhet. Om du är intresserad av informationssäkerhet, gillar spännande utmaningar och vill jobba och utvecklas ihop med seniora medarbetare inom informationssäkerhet och juridik så har du hittat rätt!

IT-säkerhets­specialist

Lunds universitet

Lund

Arbetsuppgifterna är fokuserade på IT-miljöerna på synkrotronljusacceleratorn MAX IV och universitetets centrum för vetenskapliga beräkningar, LUNARC.

Vi söker en CISO som tillsammans med övriga anställda på Säkerhetsfunktionen ska arbeta mot en god informationssäkerhet inom hela RISE. Säkerhetsfunktionen arbetar i huvudsak strategiskt och övergripande, men utgör även en stödfunktion för RISE alla verksamheter avseende såväl säkerhetsskydd, fysisk säkerhet, krisberedskap, bevakningsfrågor, brottsförebyggande arbete samt informationssäkerhet.