Platsannonser i IT-säkerhets­branschen

Här finner du aktuella platsannonser från den svenska IT-säkerhetsbranschen (sorterade efter publiceringsdatum). Platsannonserna är inskickade av medlemmar i Säkerhetsbubblan. Lägg till platsannons.

Informations­säkerhets­ansvarig

Som informations­säkerhets­ansvarig blir ditt uppdrag att, tillsammans med Informationssäkerhets­specialisten, säkerställa processer, tolka krav och lagstiftning kopplat till informationssäkerhet samt agera stöd och ge support till verksamheten i informationssäkerhetsfrågor. I din roll ingår att hantera de nya EU-direktiven, som ställer helt nya krav på oss, samt att leda och samordna arbetet med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).