Säkerhetsbubblans gruppregler

§ Nytillkomna medlemmar bör INTE tacka för insläpp. ”Tack för insläpps-kommentarer” fyller flödet med information som de flesta medlemmar saknar intresse för. 

§ Gruppen får INTE användas för direktmarknadsföring av produkter eller tjänster. Att däremot förklara hur du eller ditt företag kan hjälpa till i ett konkret problemexempel är självfallet tillåtet (och lite av poängen i gruppen). Berätta då gärna mer om hur du/ni hade löst problemet och inte bara att du/ni kan lösa problemet.

§ Gruppen får användas för rekrytering och sökande av jobb. För att inte medlemmarnas flöden ska svämma över av jobbrelaterade inlägg samlar vi alla sådana i ett inlägg per vecka. Företag och organisationer kan kostnadsfritt registrera sina platsannonser på en dedikerad webbsida, så kommer de med i det samlade inlägget.

§ Komplettera länkar du delar med information om varför du delar länken, varför du tror att länken intresserar gruppen eller hur du ser på ämnet i fråga. Länkar utan förklaring raderas. 

§ Ifall du länkar till ditt eget företags webbplats ska din koppling dit framgå tydligt. Renodlad reklam förblir otillåten, men det är självfallet okej att länka till privata bloggar och företags webbplatser för att svara på frågor.

§ Publicera inte nyfunna säkerhetsbrister utan att först meddela företaget det påverkar. Branschpraxis är att ge det drabbade företaget 90 dagar att åtgärda säkerhetsbristen och skademinimera dess konsekvenser innan detaljer om säkerhetsbristen offentliggörs.