Proton Calendar blir (nästan) användbar

Schweiziska Proton är mest kända för sin e-posttjänst Proton Mail och VPN-tjänst Proton VPN. Under de två senaste åren har de också arbetat med att ta fram en webb- och mobilapps­baserad kalender med Protons signum: totalsträcks­kryptering, öppen källkod och tredjeparts­granskning. Jag (Karl Emil Nikka) har utvärderat kalendern i vardagen genom att nyttja den för alla mina privata kalender­aktiviteter.

Anledningen till att jag inte har använt Proton Calendar som min huvudsakliga jobbkalender är att den har saknat en del grundläggande funktionalitet. Det största problemet har varit delnings­möjligheterna. Fram till idag har det enbart gått att dela kalendrar genom att skapa publika internet­kalendrar som kollegor och familje­medlemmar har fått prenumerera på. Säkerhetsbubblans eventkalender är exempelvis just en sådan kalender.

Publika internet­kalendrar är inte gångbara för samarbete i organisations­sammanhang. Vem som helst som har adressen till en internetkalender har per definition också läsrättighet till den. För företagsanvändare har Proton Calendar därmed varit mindre säkert än delsträcks­krypterade alternativ, till exempel Microsoft 365, Google Workspace eller Nextcloud.

Stöd för säker delning

Idag tillkännagav Proton att samarbetsproblemet är löst. Utöver möjligheten att publicera internetkalendrar finns nu även möjligheten att dela kalendrar totalsträcks­krypterat med andra Proton-användare och -grupper. Det går till och med att styra vem som ska få ändra i kalendrar och vem som bara ska få läsa kalendrar.

Proton har därmed löst det största problemet och byggt grunden till totalsträcks­krypterad kalendertjänst för små organisationer (Protons produktportfölj saknar än så länge central­managerings­funktionerna som behövs i storföretags­sammanhang).

Kvarvarande begränsningar

Med grunden på plats är Proton Calendar ett gångbart alternativ för små organisationer som är villiga att offra viss funktionalitet för att få totalsträcks­krypterade kalendrar. Följande brister är värda att känna till (april 2023).

  • Det går inte att komma åt kalendrarna via traditionella kalenderappar (med undantag för publika internetkalendrar). Detta är en begränsning som kommer att kvarstå under överblickbar framtid eftersom totalsträcks­kryptering via Caldav-protokollet inte är möjligt.
  • Det går inte att söka efter händelser i kalendrarna.
  • Det går inte att använda mobilapparna eller webbvyn utan uppkoppling mot internet.
  • Det går inte att lägga till bilagor till händelser.
  • Det går enbart att skicka mötesinbjudningar från webbversionen.
  • Det går inte att acceptera kalenderinbjudningar med ett nytt förslag på mötestid.
  • Det finns ingen tillhörande att-göra-lista för uppgifter, men Proton har meddelat att det kommer i framtiden (se AMA på Reddit från 2022).

Jag har också noterat att Iphone-appen fortfarande är lite instabil. Webbversionen fungerar däremot felfritt. Så fort sökfunktionen har lagts till kommer jag därför att flytta våra företagskalendrar till Proton Calendar.

Om du som läsare inte har testat Proton Calendar kan jag varmt rekommendera dig att göra det. Proton Calendars grundfunktionalitet är gratis.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens, med undantag för citat och bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar