Oj! Gröna bubblor till alla?

Iphone-användare som skickar meddelanden till Android-användare har länge stört sig på att chatt­bubblorna blir gröna. Den gröna färgen indikerar att mottagarens mobil inte stödjer Imessage, det vill säga Apples meddelande­tjänst som är exklusiv för Apples operativ­system. Utan Imessage-stöd skickas meddelandena som vanliga SMS- eller MMS-meddelanden med begränsad funktionalitet och utan totalsträcks­kryptering som följd.

Just totalsträcks­krypteringen (end-to-end-krypteringen) gör att Imessage inte går ihop med de massövervaknings­förslag som nu läggs fram i både EU och Storbritannien. Massövervaknings­förslag såsom EU:s Chat Control 2.0 förutsätter att tjänste­leverantörerna (däribland Apple) kan övervaka vad medborgare skickar till varandra. Sådan övervakning är och förblir tekniskt omöjlig om inte tjänste­leverantörerna bygger in bakdörrar i sina totalsträcks­krypterade appar och tjänster (även om EU-kommissionär Ylva Johansson vid upprepade tillfällen felaktigt har hävdat motsatsen).

Med anledning av risken för bakdörrar har vi som arbetar med IT-säkerhets­frågor och värnar om mänskliga rättigheter väntat på besked om hur de stora meddelande­tjänsterna tänker hantera de nya kraven. Signal har redan meddelat att de helt enkelt lämnar EU och Storbritannien om de ställs inför sådana krav. Idag meddelade Apple att de följer i Signals fotspår. Brittiska BBC rapporterar att Apple hellre inaktiverar sina säkra kommunikations­tjänster (Imessage och Facetime) för brittiska användare än underminerar säkerheten för hela världens användare.

Apple says it would not make changes to security features specifically for one country that would weaken a product for all users.

Zoe Kleinman, BBC, Apple slams UK surveillance-bill proposals (2023-07-20)

Detta är goda nyheter ur ett IT-säkerhets- och människorätts­perspektiv. Förhoppningsvis kommer Apple att hantera EU:s Chat Control 2.0-krav på samma vis, så att vi i EU blir utan Imessage och Facetime. Vi i den demokratiska och privilegierade västvärlden är trots allt de som minst av alla behöver säkra och lättanvända meddelande­tjänster. Frihetskämpar, menings­motståndare, journalister och utsatta grupper i andra delar av världen behöver skyddet som de är berättigade till genom FN:s människorätts­deklaration och Barnkonventionen. Det vore därför rent oetiskt ifall vi lät vår dumhet och oförmåga att stoppa våra egna människorätts­vidriga förslag gå ut över resten av mänskligheten.

Mer information om massövervaknings­förslaget Chat Control 2.0 finns på vår temawebbplats chatcontrol.se. Förslaget var inledningsvis taffligt förtäckt som om det syftade till att skydda utsatta barn på nätet (även om dess konsekvens är den motsatta). Nu driver EU-kommissionen på förslaget trots att deras egen expertgrupp, ministerrådets jurister och över 400 doktorer och professorer avråder från det. FN:s människorätts­kommissionär avråder också från tekniken som förslaget förutsätter.

Denna artikel är publicerad under CC BY 4.0-licens, med undantag för citat och bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar