Podd #253: Chat Control 2.0 och automatisk webbplats­granskning

SSF Stöldskydds­föreningen har lanserat en förhandsversion av ett nytt verktyg som kallas ”Testa hemsidan”. Med hjälp av verktyget kan användare undersöka om olika webbplatser ser ut att vara legitima eller bedrägliga. Verktyget kollar på en mängd olika parametrar och väger ihop dem till en lättförståelig slutbedömning.

I veckans avsnitt av Bli säker-podden pratar Peter och Nikka om vilka parametrar som den här typen av testverktyg undersöker. Podduon förklarar hur automatiska testverktyg kan leta efter olika varnings­indikatorer som är vanligt förekommande på bedrägliga webbplatser.

Peter och Nikka går också igenom vad som egentligen hände i veckan med massövervaknings­förslaget Chat Control 2.0 som gjorde att det blev så stora skriverier. Nikka förklarar varför det så kallade kompromiss­förslaget inte löser grundproblemet med massövervaknings­förslaget och varför han tillsammans med bland annat Journalist­förbundet fortsätter att vara kritisk.

Kapitel i avsnittet

Omtalat i avsnittet

Argumentet för att invända mot AI-träning

Följande argument godkändes av Meta för att inte uppgifter som användare delat i deras produkter och tjänster börjar användas i syfte att utveckla och förbättra AI hos Meta.

”Mitt material är enbart avsett för målgruppen som jag har valt och är ej lämpligt för att utveckla och/eller förbättra Metas AI-lösningar”.

Justitiedepartementets resonemang

Följande citat är ur Justitie­departementets svar på hur data skyddas med det senaste Chat Control 2.0-kompromiss­förslaget.

Helsträcks­krypterade tjänster föreslås omfattas av förordningens tillämpnings­område, samtidigt som det tydliggörs att förordningen inte får förbjuda, försvaga eller kringgå helsträcks­kryptering och inte heller skapa skyldigheter att dekryptera eller tillhandahålla krypterad information. Spårning av sexualbrotts­material på krypterade tjänster föreslås vara möjligt genom så kallad uppladdnings­moderering som innebär att spårning kan ske innan information krypteras och skickas. Detta under förutsättning att användaren har lämnat sitt samtycke för spårning av uppladdat material. För att ytterligare tillgodose behovet av cybersäkerhet föreslås bland annat att kommissionen ska godkänna de tekniker som kan användas för att genomföra en spårningsorder, med beaktande av att teknologierna inte ska introducera cybersäkerhets­risker som inte kan begränsas. Vidare klargörs att spårningstekniker får användas i krypterade miljöer endast efter att det har säkerställts att de inte försvagar krypteringen.

– Caroline Opsahl, Pressekreterare Justitiedepartementet (2024-06-18)
Detta poddavsnitt och dess tillhörande artikel är publicerade under CC BY 4.0-licens, med undantag för citat och bilder där en annan fotograf är angiven.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar