Därför kräver kommentarer registrering

Vi har kommentarsfältet öppet på alla våra artiklar, poddavsnitt och videoklipp. Det är sällan någon som använder möjligheten att kommentera eftersom vi kräver att alla som vill delta i diskussionen registrerar ett konto. Denna följdeffekt vägdes in i beslutet och vi har inte för avsikt att ändra det under överblickbar framtid.

På förekommen anledning vill jag (Karl Emil Nikka) förklara bakgrunden till beslutet. Vi kräver inte registreringen för att vi vill samla in persondata som vi sedan kan använda i marknadsföring. Vi samlar in så lite persondata som praktiskt möjligt. Vi lämnar aldrig ut denna persondata till någon tredje part och vi skickar ingen marknadsföring till e-postadresserna som används vid registreringen. Vi skickar inte ens vårt nyhetsbrev till registrerade användare om de inte också har skrivit upp sig själva på nyhetsbrevslistan.

Anledningen till att vi kräver registreringen är för att kunna värna om våra läsares integritet. Utan ett krav på registrering hade vi varit tvungna att koppla in en tredjepartstjänst som skräppostskannat alla kommentarer. Tack vare ”registreringströskeln” slipper vi involvera någon tredje part utan att riskera få kommentarsfälten översvämmade med skräppost.

Registreringen gör också att våra läsare kan radera alla sina kommentarer, något som hade omöjliggjorts ifall vi inte sparat vem som skrivit vad. Vi anser således att fördelarna med registreringskrav överväger nackdelarna. Jag hoppas också att, med detta korta inlägg, ha förklarat bakgrunden till vårt beslut. Om du vill framföra din åsikt utan att registrera ett gratiskonto kan du alltid använda vårt publika kontaktformulär eller skicka ett mejl.

Kommentarer

Delta i diskussionen. Logga in med ditt befintliga konto på Nikka Systems Academy eller skapa ett nytt konto helt gratis.

Kommentar